Вести за работодавците

ЕУ нуди договор за трговија без царина доколку Велика Британија се придржува кон обврските под „еднакви услови“

author
(БРИСЕЛ) - ЕУ и понуди на Велика Британија договор за трговија без царини, сè додека се придржува кон обврските што ги презема во политичката декларација за еднакви услови, вклучително и спречување на нелојална конкурентска предност.

Европската комисија соопшти дека нејзината препорака до Советот за отворање преговори за ново партнерство со Велика Британија се заснова на постојните упатства и заклучоци на Европскиот совет, како и на политичка декларација договорена меѓу ЕУ и Велика Британија во октомври 2019 година.

Препораката на извршната власт на ЕУ вклучува сеопфатен предлог за директиви за преговори, дефинирајќи го обемот и условите на идното партнерство предвидено од Европската унија со Велика Британија.

Овие директиви ги опфаќаат сите области на интересни преговори, вклучително и трговската и економската соработка, спроведувањето на законите и судската соработка во кривичните области, надворешната политика, безбедноста и одбраната, учеството во програми на Унијата и други тематски области на соработка.

За повеќе, прочитајте на: ЕУБизнис

Извор на слики: Pexels

Европска УнијаЕУВелика Британијапреговорипартнерство

Мобилна апликација PickJobs

Преземете ја бесплатната апликација за мобилни телефони PickJobs на вашиот Android или iOS уред, преку Google Play Store или App Store и добијте пристап до каде било, во кое било време.