Pravni savjeti

Ozljeda na radu: Prava radnika i postupak nakon nezgode

author
Ozljeda na radu je ozljeda ili bolest koja je vezana za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljeda na radu je ozljeda ili bolest koja je vezana za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljedom na radu smatra se:

  • ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova/djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima,
  • bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada/bavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda nastala na način iz toč. 1. koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran/na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda, odnosno bolest iz toč. 1. i 2. koja nastane kod osigurane osobe u okolnostima iz čl. 16. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljedom na radu ne smatra se ozljeda/bolest do koje je došlo zbog:

  • skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnome mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obrnuto (npr. tučnjava na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili drugome, obavljanje poslova pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i sl.),
  • aktivnosti koje nisu u vezi s obavljanjem radnih aktivnosti (npr. radni odmor koji nije korišten u propisano vrijeme, radni odmor koji nije korišten u cilju obnove psihofizičke i radne sposobnosti nužno potrebne za nastavak radnog procesa, fizičke aktivnosti koje nisu u vezi s radnim odnosom i sl.),
  • namjernog nanošenja ozljede od strane druge osobe izazvanog osobnim odnosom s osiguranom osobom koje se ne može dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti,
  • atake kronične bolesti,
  • urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest.

 Kako se podnosi postupak utvrđivanja ozljede na radu?

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pokreće se podnošenjem prijave o ozljedi na radu na propisanoj tiskanici koja se podnosi regionalnom/područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) nadležnom prema mjestu prebivališta/boravka osigurane osobe, a može se podnijeti i prema sjedištu poslodavca.

Prijavu o ozljedi na radu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost te organizator određenih poslova i aktivnosti iz čl. 16. ZOZO-a. Prijava se podnosi po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika, odnosno osigurane osobe kojoj se obvezno osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu.

Prijavu o ozljedi na radu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada koji je nadležan za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika prema sjedištu poslodavca/organizatora određenih aktivnosti i poslova, ako prijavu ne podnese poslodavac/organizator određenih aktivnosti i poslova.

Zahtjev za priznavanje ozljede na radu i utvrđivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uslijed ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba, odnosno član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.

 Koji je rok za podošenje prijave o ozljedi na radu?

Rok za podnošenje prijave o ozljedi na radu/zahtjeva je 8 dana od dana nastanka ozljede na radu, a osigurana osoba za koju HZZO-u nije podnesena prijava o ozljedi na radu u roku od tri godine od  isteka naprijed naznačenog roka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu od strane HZZO-a.

#posao#poslovi#pickjobs#stopostoposao#hzz#zavodzazaposljavanje

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.