Këshilla juridike

Lejet e punës në Kroaci

author
Të huajt në Republikën e Kroacisë që kërkojnë një punë mund të punojnë në bazë të një leje qëndrimi dhe pune të lëshuar ose një çertifikatë regjistrimi pune.

Çdo person që nuk është shtetas kroat (nuk ka shtetësi kroate) konsiderohet i huaj.

Kërkesa për leje pune dorëzohet nga punëdhënësi në administratën / stacionin policor, varësisht nga vendi i selisë së tij.
Punëtori duhet të ketë parasysh se ai mund të punojë vetëm për punëdhënësin dhe për vendet e punës për të cilat i është dhënë leja e punës dhe e qëndrimit.

Punëdhënësit që duan të punësojnë një shtetas të huaj duhet të marrin parasysh kohëzgjatjen e punës sepse leja lëshohet për një periudhë të caktuar që kërkohet për të kryer të njëjtën gjë. Gjithashtu, pasaporta e punonjësit të ardhshëm duhet të jetë e vlefshme për të paktën edhe 6 muaj më shumë se puna e rënë dakord, pra kontrata e lidhur.

Lexoni më shumë rreth lejeve të punës në Kroaci në: https://gospodarstvo.gov.hr/radno/radne-dozvole-i-vize/174

Burimi i figurës: Freepik

Aplikimi celular PickJobs

Shkarkoni aplikacionin falas të celularit PickJobs në pajisjen tuaj Android ose iOS, përmes Google Play Store ose App Store, dhe fitoni akses kudo, në çdo kohë.