Ukinuto stručno osposobljavanje, zamjenjuje ga pripravništvo

Od 1. siječnja 2020. godine ukinuta je mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR).