Pravne napomene

Uvjeti i odredbe

author

MOLIMO VAS PRIJE KORIŠTENJA USLUGA NA NAŠOJ STRANICI, PROČITAJTE UVJETE I ODREDBE.
Na snazi od 5. rujna 2019. godine

Uvjeti korištenja

www.pick.jobs (web stranica ili aplikacija) u vlasništvu je tvrtke „PickJobs d.o.o. za usluge“ i dostupna Vam je pod slijedećim uvjetima i odredbama.
Korištenjem stranice, aplikacije i usluga koje su na njima dostupne, pristajete na uvjete i odredbe te na dodatne uvjete koji se izričito odnose na usluge i informacije trećih strana.

Tko smo mi i kako nas kontaktirati?

Stranicom upravlja tvrtka PickJobs d.o.o. ("Pick Jobs") registriran u Hrvatskoj, 32000 Vukovar, Osječka 11, OIB: 36823118236.
Ako nas želite kontaktirati, molimo Vas ispunite „Kontaktirajte nas“ obrazac.

Zaštita podataka

U našim „Uvjetima o privatnosti“ nalaze se pravila o korištenju životopisa i ostalih osobnih podataka od strane korisnika.
Osobni podaci koje nam dostavite, prenose se trećim stranama u svrhu obrada ili pohranjivanja u naše ime, a to uključuje i treće strane koje se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora, u nastavku EGP-a, u zemljama u kojima postoji niža zakonska razina zaštite podataka.

Mi ćemo uvijek nastojati obrađivati Vaše podatke u skladu s pravilima o privatnosti, koja su usklađena sa uredbom EU 2016/679, bez obzira na mjesto njihovog obrađivanja.

Upotreba stranice

Informacije i usluge na stranici i aplikaciji pružaju se isključivo za osobe koje traže mogućnosti zaposlenja i informacije o karijeri te za poslodavce koji žele zaposliti osoblje.

Podatke možete preuzeti, koristiti i ispisati sa web stranice ili aplikacije samo u navedene svrhe, bez osobne ili komercijalne svrhe, na osnovu ugovora između PickJobs d.o.o. kao Data Controller-a i vas kao Data Processor-a. Svaka neovlaštena radnja kao npr. kopiranje, prenošenje, prikazivanje, distribucija materijala ili ostale nedozvoljene radnje, smatrat će se kršenjem uvjeta. To nam omogućuje da odmah raskinemo Usluge, pisanim putem, koje smo sklopili s klijentom. Nadalje, zadržavamo pravo obustaviti Vam pružanje Usluga u okolnostima kad opravdano vjerujemo da ste izvršili bilo kakvu neovlaštenu obradu informacija.

Korisnik upravlja svim osobnim podacima koje obrađuje ili im pristupa ulaskom na stranicu i njenim Uslugama, kao obraditeljosobnih podataka za potrebe Zakona o zaštiti podataka 2018. i , kao takav, isključivo je odgovoran za obradu. Sva autorska prava, prava na baze podataka, materijal i ostala prava intelektualnog vlasništva na web stranici i aplikaciji pripadaju nama ili našim trećim stranama. Upotrebom stranice ili aplikacije ne ostvarujete nikakva vlasnička prava na takve materijale.

Agencije za zapošljavanje i Pravilnik o poslovanju za zapošljavanje 2003

Posloprimac i poslodavac moraju biti svjesni da ovaj odbor rada djeluje samo kao mjesto spajanja te ne uvodi ili ne nudi posloprimce ili poslodavce (ili obrnuto).

To znači da mi ne:

 • pribavljamo dovoljno informacija za potencijalne poslodavce kako bi odabrali odgovarajućeg zaposlenika za radno mjesto koje želi ispuniti. 
 • primamo potvrdu identiteta posloprimca ili njegovo iskustvo, osposobljavanje, kvalifikacije ili ovlaštenje za rad na radnom mjestu koje se popunjava niti želi li preuzeti odgovornost radnog mjesta. 
 • poduzimamo korake kako bi osigurali da posloprimac i poslodavac imaju svijest o zakonskim zahtjevima ili drugim zahtjevima koji mora ispuniti bilo koji od njih, kako bi tražiocu posla omogućio da ispuni radno mjesto. 
 • poduzimamo bilo kakve korake kako bismo osigurali da to ne bi bilo štetno za interese posloprimca i poslodavca u ispunjavanju dužnosti položaja. 
 • dajemo bilo kakvu naznaku poslodavcima jesu li posloprimci neprikladni (ili prikladni) za bilo koju poziciju koja će biti popunjena u bilo kojim okolnostima.
 • predlažemo poslodavcima posloprimce ili pružamo bilo kakve informacije o njima. 
 • uzimamo reference u vezi s posloprimcima. 
 • dogovaramo smještaj zaposlenicima.

Postupanje agencija za zapošljavanje i Pravilnika o zapošljavanju iz 2003. (u daljnjem tekstu: Pravilnici)nastoje osigurati da su posloprimci predlagani samo od strane agencija za zapošljavanje, za uloge za koje su kvalificirani i da se poslodavcima nude samo posloprimci koji imaju odgovarajuću razinu iskustva, osposobljavanja, kvalifikacija i ovlaštenje za radno mjesto koje se popunjava. Budući da smo mi samo mjesto spajanja i ne predlažemo ili uvodimo posloprimce poslodavcima ili obrnuto, preporučuje se da, ako ste tražitelj posla, poduzmete korake navedene u Pravilnicima kako bi se osigurala vaša podobnost za oglašenu ulogu ili, ako ste poslodavac, kako bi se osiguralo podobnost tražitelja posla za tu ulogu.

To bi moglo uključivati:

1. Ako ste posloprimac; provjera identiteta poslodavca i prirode njegovog poslovanja, datum početka i trajanje posla, radno mjesto koje treba popuniti uključujući vrstu posla, lokaciju, radno vrijeme i rizike po zdravlje i sigurnost, iskustvo, obuku, kvalifikacije i ovlaštenja koji poslodavac smatra da su potrebni ili su zakonski ili na neki drugi način potrebni za traženu poziciju, bilo da plaćate bilo kakve troškove Vi kao tražitelj posla, ili postoje neki zakonski propisani zahtjevi ili zahtjevi koje morate ispuniti prije zauzimanja pozicije.

2. Ako ste poslodavac; provjera identiteta posloprimca i ima li tražitelj posla iskustvo, osposobljavanje, kvalifikacije i ovlaštenja određena zakonom ili ovlaštenja određena na neki drugi način za radno mjesto te postoje li neki zakonski propisani ili drugi zahtjevi koje vi kao poslodavac trebate ispuniti kako biste omogućili posloprimcu zauzimanje položaja.

Osim toga, ako se traže profesionalne kvalifikacije ili kada posloprimci trebaju raditi s ranjivim osobama ili djecom, trebali biste dobiti kopije odgovarajuće kvalifikacije ili odobrenja, dobiti najmanje dvije reference osoba koje nisu rođaci posloprimaca i pokrenuti provjeru kaznenog dosjea tražitelja posla.

Svi alati za pretraživanje ili pregled koji su nam pruženi za upotrebu o Vašoj procjeni prikladnosti ili bilo kojeg drugog određenog kandidata ili oglašenog slobodnog mjesta će Vam pomoći u poduzimanju ovih koraka, ali nisu zamjena. Svi alati za pretraživanje ili pregled pruženi od strane nas za Vas, pomoći će Vam u procjeni prikladnosti kandidata ili slobodnog radnog mjesta, ali namjena im nije u svrhu zamjene.

Što sadržavaju ovi uvjeti?

Ovi uvjeti za zapošljavanje ("Uvjeti za zapošljavanje") određuju informacije koje se primjenjuju na poslodavce ("Poslodavci") koji žele koristiti stranicu.

Korištenjem stranice prihvaćate uvjete

 • Korištenjem web stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvjete za poslodavce i da se slažete s njima.
 • Ako se ne slažete s ovim Uvjetima za poslodavce, ne smijete koristiti web mjesto. 
 • Prema preporuci ispišite ove Uvjete u svrhu budućeg upućivanja.

Postoje i drugi uvjeti koji se mogu odnositi na vas

 • Ova pravila o prihvatljivoj upotrebi odnose se na sljedeće dodatne uvjete, koji se također odnose na Vašu upotrebu web mjesta:
  • Naša Pravila o privatnosti određuju uvjete pod kojima obrađujemo sve osobne podatke koje prikupimo od Vas ili koje nam Vi pružite. Korištenjem web stranice pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje ste pružili točni. 
  • Naša politika o kolačićima, koja sadrži podatke o kolačićima na web mjestu. 
  • Ako ste posloprimac naši uvjeti za posloprimce određuju informacije primjenjive za posloprimce.

Izmjena navedenih uvjeta 

 • Povremeno izmjenjujemo ove Uvjete. Svaki put kada želite upotrebljavati web mjesto, provjerite ove Uvjete kako biste osigurali razumijevanje uvjeta koji se primjenjuju u kojem trenutku. 
 • Pogledajte datum "stupa na snagu" na vrhu ovih uvjeta da biste vidjeli kada je zadnji put revidiran.

Defincije

4.1 U ovim Uvjetima za poslodavce riječi imaju sljedeće značenje:

(a) "Ugovor" je ugovor između nas i kupca za pružanje usluga reguliranih ovim Uvjetima za zapošljavanje i dokumentima na koje se odnosi.
(b) „Mjesec ugovora“ znači, u odnosu na bilo koji obrazac narudžbe koji se odnosi na pružanje usluga za određeno razdoblje, kalendarski mjesec koji započinje s datumom početka, a završava dan prije istog datuma u sljedećem kalendarskom mjesecu. Na primjer: kalendarski mjesec koji počinje 24. veljače i završava 23. ožujka;
(c) „Ugovorni rok” znači cjelokupni rok Ugovora koji počinje na datum početka ugovora i naveden u Obrascu za narudžbu;
(d) "kupac" znači bilo koja osoba, tvrtka, organizacija ili tvrtka koja kupuje usluge od nas;
(e) "Podaci o tražitelju posla" svi podaci sadržani u bazi podataka kandidata;
(f) „Baza podataka kandidata“ znači baza podataka osoba koje traže posao, a koja je Poslodavcu dostupna putem web stranice koja je sklopila Ugovor;
(g) „Potvrda narudžbe“ znači e-poruka od nas u kojoj je prihvaćena Vaša narudžba;
(h) "Obrazac za narudžbu" znači nalog za Usluge na obrascu koji smo pružili (kojem poslodavac pristupa preko putem web stranice, putem e-pošte ili osobno).
(i) „Usluge“ znači sve usluge zapošljavanja koje nam se povremeno stavljaju na raspolaganje;
(j) "Datum početka" označava datum početka usluga kao što je navedeno u Obrascu za narudžbu.

Metode ugovora

5.1 Metode ugovaranja s nama za pružanje usluga su sljedeće:

(a) Online putem naše web stranice. Za narudžbu slijedite upute na zaslonu. Možete naručiti putem mrežnog obrasca za narudžbu navedenog na stranici.
(b) Putem e-pošte. Obrazac za narudžbu možete zatražiti od nas kontaktirajući korisničku službu. Narudžbu možete predati tako da vratite ispunjeni obrazac za narudžbu na istu adresu e-pošte.

Osnova ugovora

6.1 Ugovor. Ugovor između nas i Vas u vezi s uslugama ("Ugovor") sadrži obrazac za narudžbu i ove uvjete za zapošljavanje isključujući sve ostale uvjete i odredbe (uključujući sve uvjete i odredbe koje poslodavac namjerava primijeniti u bilo kojoj kupnji, potvrda narudžbe ili drugi dokument). U slučaju sukoba između Obrasca za narudžbu i ovih Uvjeta za zapošljavanje, dokumenti se rangiraju prema sljedećem redoslijedu:
(i) Obrazac za narudžbu
(ii) ovi Uvjeti za zapošljavanje.

6.2 Ispravljanje ulaznih pogrešaka. Možete provjeriti i izmijeniti sve pogreške prije nego što nam vratite Obrazac za narudžbu. Molimo provjerite narudžbu prije nego što je potvrdite. Odgovorni ste za osiguravanje potpunosti i točnosti Obrasca za narudžbu.

6.3 Ako ne možemo prihvatiti vašu narudžbu. Ako iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti dostaviti Vam usluge, obavijestit ćemo vas o tome e-poštom Vaša narudžba neće biti obrađena. U slučaju ako ste platili usluge, puni iznos će Vam biti vraćen.

Naše usluge

7.1 Pružanje Usluga. Nakon što je ugovor sklopljen, pružat ćemo Vam Usluge od datuma početka sklapanja ugovora.

7.2 Opisi i ilustracije. Svi opisi ili ilustracije na web mjestu objavljeni su s jedinom svrhom pružanja približne ideje o Uslugama opisanim u njima. Oni neće biti dio ugovora niti će imati bilo kakvu ugovornu snagu.

7.3 Usklađenost s specifikacijom. U skladu s našim pravom izmjene specifikacije (vidi odredbu 7.4) Usluge ćemo vam dostaviti u skladu sa specifikacijom za Usluge koje se pojavljuju na web mjestu na dan vaše narudžbe u svim materijalnim aspektima.

7.4 Promjene u specifikaciji. Pridržavamo pravo izmjene specifikacija Usluga ako to zahtijeva bilo koji primjenjivi zakonski ili regulatorni zahtjev ili ako izmjena neće bitno utjecati na prirodu ili kvalitetu Usluga.

7.5 Razumna briga i vještina. Jamčimo vam da će Usluge biti pružene uz razumnu brigu i vještinu.

7.6 Vrijeme izvedbe. Koristit ćemo sve razumne napore da ispunimo bilo kakve datume izvedbe navedene u potvrdi narudžbe, ali bilo koji takvi datumi su samo procjene i ako neizvršimo usluga do tih datuma nemate pravo raskinuti ugovor. 

Vaše obaveze

8.1 Vaša je odgovornost osigurati:

(a) potpun i točan Obrazac za narudžbu;
(b) suradnju s nama u vezano za sva pitanja koja se odnose na usluge;
(c) razumne informacije i materijale koje su potrebne za pružanje usluga i osigurati da su takve informacije potpune i točne u svim materijalnim aspektima;
(d) poštivanje svih primjenjivih zakona.

8.2 Ako je naša sposobnost obavljanja usluga spriječena ili odgođena bilo kojim neispunjavanjem bilo koje obveze navedene u odredbi 8.1 („Vaša zadana postavka“):

(a) Imat ćemo pravo obustaviti izvedbu Usluga dok ne popravite svoje uobičajne obaveze i osloniti se na Vaše zadane obaveze kako biste nas oslobodili od obavljanja Usluga, u svakom slučaju u mjeri u kojoj Vaša zadana obaveza sprečava ili odlaže izvedbu Usluga. U određenim okolnostima, Vaša zadana odrednica može nam dati pravo na raskid ugovora u od 20 odredba;
(b) Nećemo biti odgovorni za bilo kakve troškove ili gubitke koje pretrpite ili koji su izravno ili indirektno nastali zbog našeg neuspjeha ili kašnjenja u pružanju Usluga;
(c) Vaša je odgovornost nadoknada za pisani zahtjev na bilo kakve troškove ili gubitke koje pretrpimo ili će nastati izravno ili indirektno iz vaše zadane postavke.

Cijene

9.1 S obzirom na nas koji pružamo usluge morate platiti naše troškove ("Naplata") u skladu s ovim odjeljkom o naknadama.

9.2 Naknade su cijene navedene u obrascu za narudžbu.

9.3 Sve cijene su izražene sa PDV-om.

9.4 Kada kupac objavi oglas na web mjestu koji uključuje bilo kakvu referencu na marku klijenta ili podružnicu kupca (referencija koja može uključivati, bez ograničenja, logotip takvog klijenta ili podružnice, http adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ("oglašavanje pod nazivom klijenta"), a objavljivanje takvog oglašavanja pod robnom markom nije dogovoreno od strane nas, sadržaj će biti uklonjen.

9.5 Posao objavljen na stranici ostat će aktivan kako je dogovoreno u Obrascu za narudžbu. Svako produljenje ovog vremena kupcu će se naplatiti kao nova objava. Svi poslovi objavljeni pored dogovorenog broja poslova mjesečno naplaćuju se po cijeni po poslu koja je dogovorena s kupcem. Pojedini posao identificira se jedinstvenim matičnim brojem. Ako gost izbriše oglas za posao, a zatim ga ponovo pošalje ili objavi drugi, to će se klasificirati kao dva oglasa za posao.

9.6 Ako se bilo koje usluge koje će se koristiti u bilo kojem roku navedenom na obrascu za narudžbu ne koriste u tom roku, ne mogu se prenijeti u bilo koji naredni period bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Kupac će biti odgovoran za plaćanje za neiskorištene usluge.

Kako plaćati i uvjeti kredita

10.1 Plaćanje Usluga vrši se bankovnim prijenosom ili kupnje putem interneta kreditnom karticom.

10.2 Poslat ćemo vam elektroničku fakturu nakon datuma početka navedenog u Obrascu za narudžbu. Račun će vam biti poslan na adresu e-pošte koju navedete kao kontakt na koji se plaćaju računi ili kako je drugačije dogovoreno.

10.3 Ako ne izvršite uplatu prema ugovoru do dogovorenog roka, tada, bez ograničavanja koristit ćemo naše pravne poteze, odnosno morat ćete platiti kamate na zaostali iznos od datuma dospijeća do isplate zaostalog iznosa, prije ili poslije presude. Kamata u skladu s ovom odredbom svakodnevno će se prikupljati za 4% godišnje iznad osnovne stope Hrvatske narodne banke, ali 4% godišnje za svako razdoblje kad je ta osnovna stopa ispod 0%.

10.4 Sve dospjele iznose prema ugovoru morate platiti u cijelosti, bez ikakvog poravnanja, protuzahtjeva ili odbitka (osim bilo kojeg odbitka ili odbitka poreza prema zakonu).

10.5. Kredit se odobrava pod uvjetom odgovarajućih provjera, osim za usluge kupljene na mreži gdje je plaćanje potvrđeno i gdje je odobren kredit, izdavat će se e-račun. Račun će Vam biti poslan na adresu e-pošte koju navedete kao kontakt za plaćanje računa. Rok plaćanja računa u cijelosti je 30 dana od datuma fakture. U slučaju kašnjenja u plaćanju, možemo ukinuti Usluge i sve nepodmirene fakture moći će te platiti odmah. U slučaju ugovora koji traju više od mjesec dana, naknade za otkazni rok također možete platiti odmah.

10.6 Uz to, zatezne kamate i naknade bit će plaćene. Ako nije dopušten kredit, može se odobriti račun za plaćanje unaprijed, cjelokupni iznos ugovora koji se plaća prije pružanja usluga. Možete zatražiti reviziju ovog kreditnog aranžmana nakon 3 mjeseca od datuma početka ugovora. Pick Jobs zadržava pravo da povremeno pregledavate svoje uvjete kredita.

Oglašavanje poslova

11.1 Oglasi za posao postaju aktivni nakon potvrđene uplate na stranici.

11.2 Za kupce koji prvi put plaćaju online putem stranice, moramo izvršiti neke sigurnosne provjere prije nego što oglasi postanu aktivni. Ako to nije moguće provjeriti iz ponuđenih podataka, kontaktirat ćemo kupce kako bi zatražili dodatne informacije. Ovo može odgoditi vrijeme kada oglasi postaju aktivni.

11.3 Obavijestit ćemo Vas putem e-pošte kada oglasi za posao postanu aktivni na web mjestu.

11.4 Imamo pravila u vezi sa sadržajem i formatom poslova objavljenih na stranici. Njihova je svrha osigurati korisnicima koji pretražuju web mjesto rezultate koji su predstavljeni što je moguće jasnije i informativnije. Slažete se da možemo, po našem nahođenju i bez odgovornosti za Vas, ukloniti sa web stranice bilo koji oglas koji je postavljen protivno ovim pravilima:

11.5 Pravila su sljedeća:

(a) Nema dupliranja poslova na štetu ostalih poslodavaca i njihovih poslova.
(b) Nema beskorisne uporabe ključnih riječi u opisima poslova ili nazivima poslova. „Bez naknade“ znači namjerno umetanje riječi, nizova riječi ili ponavljanja naslova posla s namjerom utjecaja na poziciju u popisu rezultata ili povećanja broja pregleda stranica.
(c) Oglasi za posao smješteni na web mjestu moraju biti samo za stvarna slobodna radna mjesta, a ne za druge proizvode ili usluge, koji se odnose ili ne odnose na zapošljavanje, uključujući, ali nisu ograničeni na, partnerske sheme, sheme prodaje piramida ili bilo koje druge tzv. poslovne prilike'.
(d) Telefonski brojevi, URL-ovi ili veze e-pošte (samo uživo ili tekst) nisu dopušteni u tjelesnoj kopiji stranice s opisom posla. Veze za e-poštu dopuštene su s veze "pošalji e-poštu", a povezivanje URL-a dopušteno je s veze "primijeni na mreži".
(e) Svako oglašavanje koje koristi ime ili logotip tvrtke za koju se zapošljava podliježe našim cijenama takvog oglašavanja, kao što je gore detaljno opisano.
(f) Oglašavanje za koje se čini da diskriminira na temelju spola, rase ili invaliditeta nezakonito je i može rezultirati postupkom protiv oglašavača i izdavača. Web stranice prihvaćaju oglase na temelju toga što poslodavac potvrđuje da je svaki zahtjev ili kvalifikacija koja se može činiti da nezakonito diskriminira u skladu s bilo kojim izuzećem dostupnim prema relevantnom zakonodavstvu. Bez obzira na ovu potvrdu, ako ipak vjerujemo da oglas može biti diskriminirajući, po našem nahođenju možemo izmijeniti oglas ili ga ukloniti sa stranice bez odgovornosti za Vas da izvršite bilo koji povrat plaćenog ili dugovanog iznosa u vezi s knjiženjem i o tome ćemo vas obavijestiti.

Odgovori na oglase

12.1 Prihvaćate se pošteno i profesionalno baviti pojedincima koji mogu odgovoriti na oglas koji ste objavili i nećete učiniti ništa što bi moglo dovesti nas ili web stranicu na loš glas. Odštetit ćete nas od i protiv bilo kojeg zahtjeva koji je pojedinac podnio protiv stranice, a koji proizilazi iz Vašeg kršenja ove obveze ili bilo kojeg drugog termina ovih uvjeta za zapošljavanje.

12.2 Ne jamčimo nikakav odgovor na Vaš oglas ili da će odgovori biti od pojedinaca koji su prikladni za oglašeni posao. Vaša je odgovornost da provedete takve provjere i postupke koji su potrebni kako bi se osiguralo da tražitelji zaposlenja budu prikladni za oglašeni posao i imaju potrebnu kvalifikaciju i osobne karakteristike.

12.3 Kao dio naše obveze da kupcima pružimo najbolji mogući odgovor, zadržavamo pravo izmjene nekih detalja o radnim mjestima koje nam dostavite kako bi optimizirali svoju reklamu.

Mjesto trećih strana

Slobodna radna mjesta koja objavljujete na web mjestu također se mogu pojaviti na internetskim stranicama za zapošljavanje trećih strana u skladu sa povremenim sporazumima između nas i vlasnika takvih web stranica.

Međunarodne usluge

14.1 Ponude i cijene međunarodnih usluga podliježu promjenama do postavljanja određenog oglasa i ovise o našoj kontinuiranoj suradnji s našim partnerima za suradnju zemljama na koje se odnose.

14.2 Za usluge koje su objavljene ili korištene na web stranicama kojima ne upravljamo mogu se primijeniti dodatni zahtjevi i ograničenja. Ti zahtjevi se moraju ispuniti. Na zahtjev se pružaju posebne informacije o dodatnim zahtjevima i ograničenjima za web stranice kojima ne upravljamo mi.

Upotreba baze kandidata

15.1 Možete koristiti bazu podataka kandidata za pronalaženje odgovarajućih kandidata za određena slobodna radna mjesta koja Vi ili (ako ste agencija za zapošljavanje) Vaš klijent želite ispuniti. Možete kontaktirati s kandidatima samo u svrhu popunjavanja određenog slobodnog radnog mjesta i ne smijete koristiti podatke u vezi s drugim aktivnostima. Podatke se nesmije kopirati, obrađivati van svrhe zapošljavanja. Sve kopije osobnih podataka se moraju nakon okončanja procesa zapošlavanja uniptiti sukladno uredbom EU 2016/679

15.2 Priroda i opseg materijala koji od nas dobijate je određeno uslugom koju ste kupili. Ugovor koji ste sklopili s nama može se temeljiti na pristupu licencom ili potrošnjom kredita. Molimo pogledajte svoj pojedinačni Obrazac za narudžbu da biste saznali koja je usluga relevantna za vas.

Ako se vaš ugovor temelji na potrošnji kredita, vrijedi sljedeće:

(a) Korištenje kredita je na osnovi uvida kandidata.
(b) Prikaz kandidata definira se kao svaki događaj u kojem steknete kontaktne podatke ili saznanja o sadržaju životopisa, a koji se mogu dogoditi zbog:

  •  otkrivanje kontaktnih podataka unutar CV baze podataka ili putem dodatka preglednika:
   •  gledanje profila ili životopisa na mreži
   •  preuzimanje ili slanje životopisa iz baze podataka kandidata
   •  klikom na vezu u poruci kandidatu putem e-pošte 
   • ili na neki drugi način steći znanje o tome;

(c) Termin i opseg upotrebe definirani su u obrascu za narudžbu;
(d) Tijekom ugovornog mjeseca više će se prikaza istog kandidata smatrati jednim pogledom i neće trošiti dodatne kredite;
(e) Krediti vrijede za svaki mjesec ugovora. Neiskorišteni krediti istječu na kraju ugovornog mjeseca.
(f) Neiskorišteni krediti istječu na kraju ugovora ili nakon raskida ugovora;
(g) Broj dnevnih pregleda ograničava se pravilom pravedne uporabe: 

  • Ostavljamo si pravo na izmjene svih limita pravedne uporabe koji su nametnuti bez prethodne najave.

Ako se vaš kontakt temelji na licenci, vrijedi sljedeće:

(a) Licenca se daje korisniku za upotrebu baze podataka kandidata;
(b) Trajanje licence definirano je u obrascu za narudžbu;
(c) Tijekom uvjeta upotreba je ograničena samo pravilnikom o poštenoj upotrebi: 

  • Ostavljamo si pravo na izmjene svih limita pravedne uporabe koji su nametnuti bez prethodne najave.

15.3 Ozbiljno shvaćamo svaku zlouporabu podataka, kršenje korisnikovog ugovora ili povredu zakonskih pravila ili propisa. Pridržavamo pravo ograničiti, obustaviti ili otkazati pristup bazi podataka CV-a kandidata i bilo kojim povezanim uslugama ako mi, prema vlastitom nahođenju, sumnjamo u zlouporabu podataka od strane korisnika i / ili je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta njihovog Ugovora s nama.
Uz to, svaka takva aktivnost može rezultirati pravnim postupkom protiv nasilnika.

15.4 Ne smijete:

(a) Dostavljati, prodavati ili licencirati materijal iz baze kandidata ili njegovu kopiju bilo kojoj drugoj osobi, uključujući drugog člana Vaše grupe tvrtki.
(b) Preuzimanje, pretraživanje ili pregled baze podataka kandidata putem bilo kojeg automatiziranog postupka (npr. "struganje").
(c) Obratiti se pojedincima na bazi podataka kandidata ili iskoristiti ili dopustiti bilo kakvu upotrebu informacija o tim pojedincima, osim u svrhu pronalaženja odgovarajućih tražitelja zaposlenja za određena slobodna radna mjesta. Morate u svakom trenutku poštovati svoje obveze iz pravila o privatnosti.
(d) Pristupiti našoj bazi podataka kandidata iz sustava koji nije u cijelosti zakrpan ili nema instaliran industrijski standardni AntiVirus softver koji se redovito ažurira.

Podaci o primjeni

16.1 Kada posloprimac pošalje prijavu na oglas, detalji njegove prijave učitat će se na Vaš račun. Vaš račun omogućava vam spremanje bilješki u aplikaciji i praćenje napretka (zajedno s detaljima njihove aplikacije, „Podaci o aplikaciji“).

16.2 U sukladnosti sa generalnim pravilima možemo u bilo kojem trenutku obrisati prijave kandidate bez predhodne najave, ukljčujući podatke o kandidatima ako kandidat prema uredbi EU 20167/679 traži brisanje njegovih podataka iz baze osobnih podataka. Slažete se da takve podatke aplikacije možemo izbrisati bez prethodne obavijesti u skladu s našim općim pravilima o zadržavanju i brisanju podataka koji se odnose na tražitelje posla, uključujući i mjesto gdje tražitelj posla za koji se podaci u aplikaciji odnose odluči izbrisati njegov profil.

16.3 Kao kontrolor podataka o aplikaciji, pridržavat ćemo se naše odgovornosti prema općoj uredbi o zaštiti podataka u vezi s takvim bilješkama, koje mogu uključivati otkrivanje podataka aplikacije tražitelju posla ako tražitelj posla podnese zahtjev za pristup svojim podacima odnosnodrugim pravima opredeljenim u uredbi EU 2016/679;

16.4 U svrhu opće uredbe o zaštiti podataka, Vi ste obraditelj podataka aplikacije koje se nalazi na Vašem računu. Slažete se da ćete biti odgovorni za osiguravanje točnosti svih podataka o aplikaciji koju unesete, brisanje podataka aplikacije kad ih više ne zahtijevateodnosno nisu više potrebni u procesu zapošljavanja i pravodobno odgovaranje na svaki zahtjev tražitelja posla koji želi iskoristiti svoja prava u skladu s Općom zaštitom podataka, uključujući zahtjeve koje primamo i prosljeđujemo Vama ih jer ih nismo u mogućnosti procijeniti, na primjer kada tražitelj posla traži ispravke netočnih podataka.

Brisanje podataka o posloprimcu

U prosjeku potraga za odgovarajućim radnikom zaključuje se u roku od tri mjeseca.

Iz tog razloga pristajete prikupiti suglasnost za čuvanje podataka tražitelja posla izravno od posloprimaca ili obrišite ove podatke nakon razdoblja od tri mjeseca. To se ne primjenjuje u slučaju ako imate druge pravne osnove za čuvanje podataka o tražitelju posla.

Poslovanje sa posloprimcima

Slažete se da ćete se pošteno i profesionalno baviti osobama koje traže posao, a s njima možete kontaktirati koristeći podatke iz baze podataka kandidata i nećete učiniti ništa što bi moglo dovesti nas ili web stranicu na loš glas. Osloboditi ćete nas od i protiv bilo kojeg zahtjeva koji je pojedinac podnio protiv nas, a koji proizlazi iz Vašeg kršenja ove obveze ili bilo kojeg drugog od ovih uvjeta za zapošljavanje.

Sadržaj kupca

19.1 Ovaj se odjeljak odnosi na sve reklamne kampanje ("Kampanje") i drugi materijal koji smo prihvatili za prikaz na bilo kojoj od naših web stranica. Postavljanjem bilo kojeg takvog materijala prihvaćate ove uvjete i odredbe kao glavne, čak i ako djelujete kao agent ili kupac za oglašavača treće strane.

19.2 Cjeloviti kreativni sadržaj za Kampanju prihvatljivog formata moramo primiti u roku od najmanje dva radna dana prije 9 sati, na datum prijenosa uživo naveden u Vašoj narudžbi. U suprotnom možda nećemo uspjeti postići određeni datum prijenosa, ali morate uplatiti puni iznos naveden u narudžbi bez obzira na to jeli ispunjen bilo koji cilj isporuke za pojavljivanje.

19.3 Da biste poništili ili promijenili narudžbu za Kampanju, morate nas obavijestiti ili poslati e-poštu na broj ili adresu narudžbe, najmanje dva radna dana prije 9 sati na datum aktivacije koji je određen u Vašoj narudžbi. U suprotnom morate platiti puni iznos naveden u narudžbi, bez obzira jesu li ispunjeni bilo kakvi ciljevi isporuke za pojavljivanje. U slučaju poništenja kampanije morate nama kao Data kontroleru vratiti sve primljene osobne podatke i uništiti sve radne kopije baza osobnih podataka.

19.4 Vi ste odgovorni za sadržaj materijala koji ste nam dostavili i za osiguranje prava da nam ga dostavite i da je u skladu sa svim relevantnim zakonima i kodeksima postupanja. Ako primamo pritužbe na bilo koji materijal ili njegov sadržaj, po našem nahođenju, možemo ukloniti materijal sa zaslona bez reference ili odgovornosti za Vas. Ovim nas oslobađate bilo kakve tvrdnje da materijal krši prava intelektualnog vlasništva ili druga prava ili je klevetnički ili uvredljiv na drugi način.

19.5 Ako ste agencija za zapošljavanje ili poduzeće za zapošljavanje (kako je definirano Zakonom o agencijama za zapošljavanje iz 1973.), vaša je odgovornost osigurati da reklame koje postavljate na web mjesto budu u skladu s Pravilnikom o ponašanju agencija za zapošljavanje i Pravilima o zapošljavanju iz 2003. godine i svim ostalim primjenjivim zakonima.

19.6 Vi ste također odgovorni za ispunjavanje i bavljenje bilo kakvim narudžbama ili upitima vezanim za robu ili usluge na koje se odnosi Kampanja te nas u skladu s tim smatrate bezopasnima.

19.7 Ako se kampanja prodaje na cpm basis, dostavit ćemo vam lozinku koja će vam omogućiti da pratite broj prikazanih prikaza umjesto bilo kojeg drugog prava na reviziju. Lozinku ili sustav koji Vam pruža pristup nećete koristiti u koje druge svrhe.

19.8 Vaš jedini pravni postupak je ako mi ili naše treće strane koji mogu povremeno ugostiti i poslužiti kampanje, pogriješimo u prikazivanju bilo koje kampanje te preuzimamo trošak ponovnog pokretanja odgovarajuće kampanje. Ni mi ni naše treće strane nećemo biti ni pod kojim okolnostima odgovorni za gubitak dobiti ili posla.

Prestanak

20.1. Ne ograničavajući se na bilo koja naša druga prava, možemo obustaviti pružanje Usluga ili raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, pismenim putem obavijestiti Vas ako:

(a) počinite materijalno kršenje bilo kojeg djela Ugovora i (ako je takvo kršenje moguće popraviti) ne otklonite to kršenje u roku od 7 dana od kada ste o tome pismeno obaviješteni;
(b) ako ne platite bilo koji iznos koji ste dužni temeljem Ugovora na datum dospijeća za plaćanje;
(c) poduzimate bilo koji korak ili radnju u vezi s Vašim ulaskom u upravu, privremenu likvidaciju ili bilo koji sastav ili dogovor s vašim vjerovnicima (osim u vezi s solventnim restrukturiranjem), pri čemu ste likvidirani (bilo dobrovoljno ili po nalogu suda, osim ako je riječ o solventnom restrukturiranju) imenovanje primatelja bilo koje imovine ili koji prestaje poslovati ili, ako se korak ili radnja poduzimaju u drugoj jurisdikciji, u vezi s bilo kojim sličnim postupkom u odgovarajućoj nadležnosti;
(d) obustavite, prijetite da će te obustaviti, prekinuti ili prestati obavljati cijeli ili značajan dio vašeg poslovanja; ili
(e) vaš se financijski položaj pogoršava do te mjere da je, prema našem mišljenju, Vaša sposobnost adekvatnog ispunjavanja obveza iz Ugovora ugrožena.
(f) Prekid Ugovora neće utjecati na Vaša ili Naša prava i pravne lijekove koji su nastali nakon raskida.
(g) Svaka odredba Ugovora koja izričito ili nagovještajno namjerava stupiti na snagu na ili nakon raskida ostat će u punoj snazi i na snazi.
(h) U slučaju prekida ugovora potrebno je nama kao kontroloru osobnih podataka sve osobne podatke klijenta vratiti i uništiti sve radne kopije podataka.

Zadatak

Možemo dodijeliti ili ugovarati bilo koja ili sva naša prava i obveze iz ovog Ugovora članu naših grupa ili tvtrki. Ako iskoristimo svoje pravo da podugovaramo bilo koju ili sve svoje obveze iz ovog Ugovora sa članom naše grupe, odmah ćemo nastaviti s izvršavanjem takvih obveza prema tvrtki koja prestaje postojati.

Događaji izvan naše kontrole

22.1 Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju bilo koje od naših obveza iz Ugovora koje su prouzrokovane bilo kojom radnjom ili događajem izvan naše razumne kontrole („Događaj izvan naše kontrole“).

22.2 Ako se dogodi nešto izvan naše kontrole što utječe na izvršavanje naših obveza iz Ugovora:

(a) kontaktirat ćemo Vas što je prije moguće kako bismo vas obavijestili; i
(b) Obveze prema Ugovoru bit će obustavljene, a vrijeme izvršenja naših obveza produžit će se za vrijeme trajanja Događanja izvan naše kontrole. S vama ćemo dogovoriti novi datum obavljanja Usluga nakon završetka događanja izvan naše kontrole.

22.3 Možete otkazati ugovor na koji je utjecao događaj izvan naše kontrole koji traje više od 30 dana. Za otkazivanje nas kontaktirajte. Akoodlučite otkazati ugovor, vratit ćemo Vam plaćenu cijenu, umanjenu za troškove koji smo razumno i stvarno pretrpjeli od nas u obavljanju Usluga do datuma nastanka događaja izvan naše kontrole.

Licenca za korištenje imena klijenata i loga

Kupac nam daje potpuno plaćenu, širom svijeta, neisključivu bez naknade autorskih prava licencu za vrijeme trajanja Ugovora u svrhu korištenja imena kupca, zaštitnih znakova i logotipa („Klijentov IP“) u svrhu pružanja Usluga te u našim marketinškim materijalima (uključujući, ali ne ograničavajući se na, web stranice i brošure) i da možemo predstaviti primjere pruženih usluga i materijale objavljene u ime kupca.

Ograničenje odgovornosti: vaša pažnja je određena ovom klauzulom

24.1 Ništa u Ugovoru ne ograničava ili isključuje našu odgovornost za:

(a) smrt ili osobne ozljede prouzročene našom nepažnjom ili nemarom naših zaposlenika, agenata ili podizvođača;
(b) prijevara ili lažno predstavljanje;
(c) kršenje uvjeta iz članka 2. Zakona o isporuci robe i usluga iz 1982. (vlasništvo i tiho posjedovanje) ili bilo koje druge odgovornosti koje se primjenjivim zakonom ne mogu ograničiti ili isključiti.

24.2 U skladu s odredbom 24.1., Nećemo biti odgovorni za Vas, bilo u ugovoru, odšteti (uključujući nepažnju), za kršenje propisane dužnosti ili na neki drugi način, nastali prema ili u vezi s ugovorom za:

(a) gubitak dobiti;
(b) gubitak od prodaje ili posla;
(c) gubitak sporazuma ili ugovora;
(d) gubitak predviđene uštede;
(e) gubitak upotrebe ili korupcije softvera, podataka ili informacija;
(f) gubitak ili oštećenje dobrog ugleda; i
(g) bilo koji neizravni ili posljedični gubitak.

24.3 U skladu s odredbom 24.1, naša ukupna odgovornost prema vama koja proizlazi iz ili u vezi s Ugovorom, bilo u ugovoru, krivičnom djelu (uključujući nepažnju), kršenju zakonske dužnosti ili na neki drugi način, bit će ograničena na ukupne naknade plaćene u ugovoru.

24.4 Osim što je izričito navedeno u ovim Uvjetima, ne dajemo nikakva jamstva u vezi s Uslugama. Svako zastupanje, uvjet ili jamstvo koje bi se moglo podrazumijevati ili ugraditi u ove Uvjete statutom, uključujući, bez ograničenja, uvjete sadržane u odjeljcima 3 do 5 Zakona o isporuci robe i usluga iz 1982., općim zakonom ili na neki drugi način, u najvećoj su mjeri dopušteno zakonom, isključene iz Ugovora.

24.5 Ništa u ovim Uvjetima ne ograničava niti utječe na izuzeća i ograničenja navedena u našim Uvjetima i odredbama.

24.6 Ova odredba 24 preživjet će i nakon raskida Ugovora.

25 Kao Obraditelj osobnih podataka suglasni ste, da omogućite našem DPO uvid u proces obrade osobnih podataka, vršenje kontrole obrade i sve to bez najave unaprijed.

26 U slučaju kršenja osobnih podata klijenata obvezani ste nas obavjestiti kada saznate, da je došlo do kršenja osobnih podataka u svrhu maksimalne zaštite osobnih podataka. Isto tako ste dužni odmah, ako je to moguće, obavjestiti nas, kandidate i nadzorno tjelo za zaštitu osobnih podataka o tome.

Koji zakoni zemlje vrijede za sve sporove?

Ovi uvjeti za zapošljavanje, njihovi predmeti i njegovo formiranje reguliraju hrvatski zakoni. Vi i oboje se slažemo da su to sudovi u Hrvatskoj.
Dodatne informacije potražite i u „Najčešćim pitanjima o politici privatnosti“ i „Često postavljenim pitanjima.“

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.