Zanimljivosti

Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu – saznajte najvažnije razlike!

author
U nastavku članka donosimo vam više o razlikama između ugovora o djelu, ugovora o radu te ugovora o autorskom djelu i u kojim slučajevima se sklapaju.

Znate li koja je razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu? Znate li što je ugovor o autorskom djelu? Predmet čestih upita i dilema poslodavca upravo je traženje odgovora na pitanje može li s fizičkom osobom za izvršenje nekog posla sklopiti ugovor o djelu ili se za taj posao mora sklopiti ugovor o radu. Kako bi se ta dvojba lakše otklonila i sklopio odgovarajući pravni akt potrebno je voditi računa o specifičnostima i obilježjima ove dvije vrste ugovora. U nastavku članka donosimo vam više o razlikama između ugovora o djelu, ugovora o radu te ugovora o autorskom djelu i u kojim slučajevima se sklapaju.

Ugovor o radu

Vrlo je vjerojatno da će svatko u životu sklopiti barem jedan ugovor o radu te je upravo zato važno poznavati njegove oblike i nužan sadržaj, kao i biti u mogućnosti razgraničiti ga od drugih ugovora s elementom rada. Ugovor o radu ima nekoliko karakteristika koje ga čine različitim od drugih ugovora poput ugovora o djelu, naloga ili ugovora o službi, ali i karakteristika koje ga čine sličnim tim istim ugovorima. Kao što je prethodno rečeno, ugovor o radu sklapa se između poslodavca i radnika, što ga zapravo čini dvostranim ugovorom jer bez jedne od tih strana ugovor se neće moći sklopiti. Ugovor o radu sklopljen je onog trenutka kada su se ugovorne strane usuglasile o bitnim sastojcima ugovora. Bitni sastojci ugovora o radu su rad i plaća.

 • Znate li koje su pravne obveze u slučaju rada od kuće? Pročitajte naš članak.

Ugovorom o radu zasniva se radni odnos - na neodređeno ili određeno vrijeme. Svaki od ta dva oblika ugovora može biti na puno ili nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku.

Ako s poslodavcem niste potpisali ugovor o radu, prije nego što počnete raditi on vam je obvezan uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ne izda li vam tu potvrdu ili u propisanom roku s vama ne sklopi pisani ugovor o radu, smatra se da je poslodavac sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Poslodavac vam prema Zakonu o radu u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja mora uručiti primjerak prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Svaki ugovor o radu mora sadržavati odredbe o:

 • strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 • mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
 • nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
 • danu početka rada
 • očekivanom trajanju ugovora u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme
 • trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, odnosno načinu određivanja trajanja toga odmora
 • otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac
 • osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
 • trajanju redovnog radnog dana ili tjedna.
 • Pogledajte koliko je najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu!

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu ugovor je građanskog, obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima, za razliku od ugovora o radu i radnog odnosa, koji su regulirani Zakonom o radu. Kao što je ranije navedeno, ugovor o djelu definiran je kao ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U tom smislu bitne stavke ugovora o djelu su djelo i naknada, a subjekti ugovora su naručitelj i izvođač posla.

Temeljno obilježje ugovora o djelu je samostalnost izvođača, što znači da izvođač radi za svoj račun i na svoj rizik te u pravilu sam određuje kada će, gdje i na koji način raditi.

Za rad po ugovoru o djelu nije bitno je li ta osoba u radnom odnosu, nezaposlena ili umirovljenik, već da obavlja poslove (djelo) koji imaju obilježja ugovora o djelu. Potrebno je naglasiti da ugovor o djelu nije zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme. Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Ugovor o djelu ne sklapa se na određeno vrijeme, već za izradu nekog djela ili rezultata rada.

Ugovor o autorskom djelu

Dohodak se može ostvarivati i temeljem autorskopravnog ugovora ili ugovora o autorskom djelu, a on je uređen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorsko djelo izvorna je intelektualna tvorevina koju je ostvario autor, a karakteriziraju ga originalnost, kreativnost i subjektivnost. Djelo se smatra subjektivno originalnim ako autor ne oponaša drugo njemu poznato djelo.

U Zakonu se kao autorska djela osobito navode:

 • jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi)
 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi
 • dramska i dramsko-glazbena djela
 • koreografska i pantomimska djela
 • djela likovne umjetnosti
 • djela arhitekture
 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna
 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom
 • audiovizualna djela
 • kartografska djela
 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela. Autorsko pravo sadržava moralna prava autora, imovinska prava autora i druga prava autora. Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (moralna prava autora), imovinski interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela (imovinska prava autora) i ostali interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela (druga prava autora).

#ugovororadu#ugovorodjelu#ugovoroautorskomdjelu#studentskiposlovi#poslovi#posao#hzz#pickjobs#stopostoposao

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.