Sa e nevojshme është të kesh një mentor të mirë dhe cilat janë avantazhet e tij?