Sektor usluga teško pogođen drugim valom korone u eurozoni