Vijesti za posloprimce

HZZ – Obrazovanje nezaposlenih osoba

author
PickJobs vam donosi sve detalje vezane za novi mjeru HZZ-a – Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja. Cilj mjere jest omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja koju vodi Zavod, stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada.

PickJobs vam donosi sve detalje vezane za novi mjeru HZZ-a – Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja. Cilj mjere jest omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja koju vodi Zavod, stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada. Trajanje mjere ovisit će o programu odobrenom od strane nadležnog Ministarstva.

Vrsta troška nove HZZ mjere

Obrazovna ustanova:

 • Troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova:

 • Troškovi liječničkog i sanitarnog pregleda

Polaznik obrazovanja:

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako drugačije nisu osigurane

Putni troškovi se nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda isplaćuju prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za vrijeme provedbe programa obrazovanja u obrazovnoj ustanovi. U slučaju kad se program obrazovanja provodi putem nastave na daljinu putni troškovi se ne isplaćuju.

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja:

 • U program završavanja osnovne škole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira isključivo stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutnosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove s kojima Zavod ima potpisan sporazum.

Ciljane skupine HZZ mjere

 • Nezaposlene osobe
 • Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost

Korisnici HZZ mjera

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju.

Način odabira korisnika HZZ mjera

Odabir obrazovne ustanove provodi se postupkom javne nabave te Zavod s odabranom ustanovom sklapa okvirni sporazum. Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja.

U obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja ne mogu se uključiti:

 • Osobe koje su korisnici mirovine;
 • Strani radnici iz trećih zemalja koji rade na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada;
 • Redovni učenici i student.

Obveze korisnika HZZ mjera

Obrazovna ustanova:

 • provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u provedenom postupku javne nabave
 • pratiti aktivnosti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana od isteka mjeseca za prethodni mjesec
 • po završetku programa obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dostaviti završno izvješće o provedenom programu obrazovanja

Polaznici:

 • redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje
 • nezaposlene osobe dužne su po završetku programa obrazovanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama
#hzz#zavodzazaposljavanje#hrvatskogzavodazazapošljavanje#pickjobs#stopostoposao#posao#poslovi

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.