Vijesti za poslodavce

Novi poticaji za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom

author
Osnovica izračuna subvencije plaće osoba s invaliditetom više nije jednaka iznosu minimalne bruto plaće, nego bruto I plaće.

Poticanje zapošljavanja i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom predstavlja jednu od glavnih zadaća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao nužnog preduvjeta za njihovo uključivanje u društvo, stjecanje ekonomske samostalnosti i izlazak iz socijalne izolacije. Zbog toga se konstantno radi na razvoju i unapređivanju poticajnih mjera i aktivnosti, s primarnim ciljem održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

“Osobe s invaliditetom su heterogena ciljna skupina na tržištu rada, na čiju zapošljivost utječe niz čimbenika, od osobnih karakteristika, stupnja invaliditeta, razine obrazovanja i kvalifikacija, vještina, znanja, prilagodbe užeg i šireg okruženja te pristupačnosti sredine", navode u Zavodu.

Uzevši u obzir navedene aspekte, u Zavodu ustrajno rade na razvoju i pripremi učinkovitih mjera za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti što većeg broja osoba s invaliditetom, ali i samih osoba s invaliditetom te cjelovito nadograditi sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Upravo u cilju jačanja učinkovitosti postojećeg sustava poticaja, od 1. siječnja ove godine dostupan je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020), koji je proširio mogućnosti korištenja postojećih poticaja uz dva nova oblika poticaja.

 

 

Održavanje zaposlenosti

“U segmentu postojećih poticaja, subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sada se može koristiti za sve osobe s invaliditetom upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a ne isključivo za one zaposlene iznad kvote. Ovaj poticaj mogu koristi svi poslodavci na otvorenom tržištu rada te zaštitne i integrativne radionice”, naglašavaju iz Zavoda i dodaju da su od 1. siječnja poslodavcima dostupni Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim i zaštitnim radionicama.

Isto tako, Pravilnikom je izmijenjena osnovica izračuna subvencije plaće osoba s invaliditetom. Osnovica više nije minimalna bruto plaća, već bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom, što je dakako povoljnije za poslodavce.

 

Vrijednost poticaja iznosi 109,7 milijuna kuna 

Uz navedene poticaje, poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, Zavod osigurava i sufinanciranje troškova obrazovanja, troškova za prilagodbu radnog mjesta, troškova za prilagodbu uvjeta rada, financira troškove stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom, potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom te novčanu nagradu za zapošljavanje izvan/iznad propisane kvote.

Zavod osigurava i specifične poticaje u odnosu na njihovu visinu, namjenu te postupak dodjele sredstava koji uključuje raspisivanje javnog natječaja, čije uvjete određuje Upravno vijeće Zavoda, a odnose se na posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Tu su još i osobna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama. Osnovni uvjeti za ostvarivanje poticaja su upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te da poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili državi.

 

 

Izvor: Poslovni.hr

mjere za zapošljavanjepoticajizapošljavanje osoba s invaliditetomdoprinosibruto IZavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomtržište radaPravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020)

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.