Zanimljivosti

Sve o uvođenju eura na jednom mjestu - III. dio

author
Pogledajte treći dio vodiča o uvođenju eura.

Kako se najavljeni termini uvođenja eura približavaju, množe se sve konkretnija i sve preciznija pitanja svih nas, jer sve će nas ova promjena dotaći, više ili manje. Stoga je PickJobs, upravo prema tim pitanjima - i to ne samo onima koja se najčešće postavljaju - sastavio temeljit vodič prelaska na euro u tri dijela.

*Prvi dio pitanja i odgovora o uvođenju eura pogledajte na poveznici, a drugi dio na linku.

Mogu li podignuti kredit u kuni sve do dana koji prethodi datumu uvođenja eura?

Ovisno o ponudi banaka, postojat će opcija podizanja kredita u kuni sve do dana koji prethodi datumu uvođenja eura, no budući da će otprilike šest mjeseci prije datuma uvođenja eura biti poznat fiksni tečaj konverzije i točan datum uvođenja eura, ne očekuje se značajnije odobravanje kredita u kuni jer će se takvi krediti svakako morati preračunati u euro nakon datuma uvođenja eura.

Što će biti s kreditima u kunama vezanim uz valutu koja nije euro?

Svi takvi krediti u kuni morat će proći proces reindeksacije s pariteta kuna/druga valuta na paritet euro/druga valuta koja nije euro. Pritom, ako je kredit imao fiksnu kamatnu stopu, ona ostaje ista, a u slučaju promjenjive kamatne stope, promjena će ovisiti o tome koji je parametar korišten. U slučaju da se parametar zbog objektivnih razloga mora modificirati, modifikacija ne smije biti na štetu potrošača.

Kako znati što će se dogoditi s kreditom u kuni nakon uvođenja eura?

Banke će biti dužne poslati klijentima dvije obavijesti: općenitu, koja će sadržavati najavu preračunavanja kredita, depozita, kao i očekivani učinak uvođenja eura na sve proizvode i usluge koje klijent ima ugovorene s bankom, uključujući i poslovanje s transakcijskim računima, i to najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, te individualnu obavijest klijentima koji imaju kredite i depozite u kunama najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura i sadržavat će obavijest o konkretnim iznosima koji su predmet preračunavanja, modifikacije parametra, marže, o visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan.

Što će biti s iznosima iz ugovora o osiguranju, poput iznosa premije, visine svote osiguranja, iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja?

Iznosi se neće mijenjati, samo će biti izraženi u eurima. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Ako se radi o ugovoru ugovorenom u kuni, iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru, a ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove tablice neće se dostaviti. Klijenti će, kao i klijenti banaka, dobiti općenite i individualne obavijesti.

Što će se dogoditi s mjesečnim ratama leasinga, koja će se kamata koristiti za izračune u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima nakon preračunavanja u euro i što će se dogoditi s izračunima u postojećim ugovorima?

Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Leasing društvo će dostaviti obavijest o svakom primatelju leasinga o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan. Za dostavu tih obavijesti neće biti zaračunata naknada. Kamata koja će se koristiti za izračune osigurat će da primatelji leasinga ostanu u najmanje jednako povoljnom financijskom položaju kao što bi bili da nije došlo do uvođenja eura kao službene valute.

Kako će funkcionirati bankomati i kako znati koliko je eura dovoljno podignuti na bankomatu?

Od 1. siječnja iduće godine bankomati bi trebali biti spremni za podizanje eura i isplaćivat će samo eure. Nakon datuma uvođenja eura na bankomatima će biti moguće isključivo uplaćivati gotov novac eura. Tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, od rujna ove godine pa do kraja 2023. svi iznosi gotovog novca koji se planira podići bit će na ekranu bankomata iskazani u kuni i euru kako bi se građanima olakšao prelazak s kune na euro u svakodnevnim aktivnostima.

Koliko će se vremena bez naknade moći mijenjati kune u eure i postoje li ograničenja za zamjenu?

Cijelu će iduću godinu, bez naplaćivanja naknade i po fiksnom tečaju konverzije, banke, pošta i Financijska agencija mijenjati kune za eure. Međutim, postojat će ograničenje količine novčanica i kovanica koje će se moći zamijeniti bez naknade, pa će biti moguće zaračunati naknadu u slučaju ako se odjednom mijenja više od 100 novčanica ili 100 kovanica kune u jednoj transakciji.

Gdje će se moći mijenjati kune nakon 2023.?

Novčanice kune moći će se mijenjati za euro bilo kada i ne postoji krajnji rok za zamjenu novčanica kune, pa će građani novčanice kune moći zamijeniti za euro u Hrvatskoj narodnoj banci u bilo kojem trenutku u budućnosti. Zamjena kovanica kune za euro u Hrvatskoj narodnoj banci bit će moguća do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.

Sad kad smo vam prenijeli sve bitne informacije oko skorašnjeg uvođenja eura, vrijeme je da si preko PickJobs kalkulatora izračunate kolike će vam plaće ili mirovine uskoro biti.

#euro#pickjobs#stopostoposao#mojposao#posaohr#studentskiposlovi#hzz

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.