Zanimljivosti

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor

author
Kad radnik nema pravo na puni godišnji odmor, tj. nije ispunio sve uvjete, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Razmjerni dio godišnjeg odmora ostvaruje radnik koji nema šest mjeseci neprekidnoga radnog odnosa u kalendarskoj godini u kojoj se prvi put zaposlio odnosno u kojoj se zaposlio nakon prekida radnog odnosa dužeg od osam dana.

Što ako radnik nema pravo na puni godišnji odmor?

Kad radnik nema pravo na puni godišnji odmor, tj. nije ispunio sve uvjete, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Kad radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor?

– Kad nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor (prvi put se zaposlio ili ima prekid rada između dvaju radnih odnosa dulji
od 8 dana).
– Kad mu radni odnos prestaje jer radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj mu prestaje
radni odnos.

Kako se računa razmjerni dio godišnjeg odmora?

Radnik ima pravo na jednu dvanaestinu (1/12) godišnjeg odmora za svaki mjesec rada.

Što kada radniku prestaje radni odnos, i radnik nije u mogućnosti iskoristiti razmjerni godišnji odmor do kraja?

Poslodavac ima obvezu radniku kojemu prestaje radni odnos omogućiti korištenje razmjernog dijela godišnjeg ili isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. Poslodavac je, ujedno, obvezan radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora ako zbog objektivnih razloga radniku nije omogućeno korištenje godišnjeg odmora do trenutka prestanka radnog odnosa. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.

Može li se godišnji odmor može koristiti u dijelovima?

Kada radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Poslodavac i radnik mogu dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine koristi i manje od dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju. U tom slučaju će se neiskorišteni dio godišnjeg odmora prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

Mogu li poslodavac i radnik dogovoriti da radnik ne iskoristi niti jedan dan godišnjeg odmora za tekuću kalendarsku godinu?

Poslodavac i radnik ne mogu dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine ne iskoristi niti jedan dan godišnjeg. Odnosno, cijeli godišnji odmor ne može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu jer bi to bilo suprotno odredbama Zakona o radu. U tom slučaju bilo bi dobro da radnik iskoristi jedan dan godišnjeg odmora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor. Ostatak se onda može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

Može li radnik koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad želi?

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristiti kada on to želi, uz obvezu da o tom obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, ako kolektivnim ugovorom nije određen drukčiji rok. Poslodavac je dužan omogućiti jedan dan godišnjeg odmora radniku, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to ne onemogućuju.

Kada je poslodavac dužan obavijestiti radnika o korištenju godišnjeg odmora?

Poslodavac je obvezan svakog radnika obavijestiti o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora najmanje petnaest dana prije početka korištenja godišnjeg odmora prema odredbi Zakona o radu.

Poslodavcu je ostavljen izbor hoće li radnika o rasporedu korištenja njegova godišnjeg obavijestiti usmeno ili pisano. Ne postoji zakonska obveza poslodavca da o rasporedu korištenja godišnjeg odmora radnika donosi pisanu obavijest. Ipak, pisana obavijest se preporučuje zbog veće sigurnosti poslodavca i radnika.

Može li se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji odmor?

Naknada za neiskorišteni odmor isplaćuje se jedino u slučaju prestanka ugovora o radu. Ne može se isplatiti u slučaju nemogućnosti korištenja godišnjeg tijekom kalendarske godine ili do 30. lipnja sljedeće godine ako radniku ne prestaje radni odnos.

Prema Zakona o radu sporazum o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora bio bi ništetan, kao i sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor. Zbog toga poslodavac ima obvezu radnika kojemu ne prestaje radni odnos uputiti na korištenje godišnjeg odmora. Obvezan je voditi računa da radnik iskoristi svoje pravo na godišnji odmor.

Do kada radnik može iskoristiti preneseni dio godišnjeg odmora u sljedećoj godini?

Radnik može neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu. Međutim, mora ga iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine prema Zakonu o radu. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine radnik bi morao započeti koristiti dovoljno rano da ga u potpunosti iskoristi do 30. lipnja sljedeće godine.

Mogu li radnicima isplatiti troškove za godišnji odmor?

Od jeseni 2019., poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn godišnje kao naknadu za podmirivanje troškova za odmor. Naknada se koristi za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga.

#godisnjiodmor#posao#poslovi#hzz#zavodzazaposljavanje#hrvatskogzavodazazapošljavanje#pickjobs#stopostoposao

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.