Zanimljivosti

Kako se računa godišnji odmor?

author
Godišnji odmor je tako definiran kao pravo radnika i obveza poslodavca čija je svrha obnavljanje radnikovih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad.

Godišnji odmor je period vremena koje zaposlenik provede van radnog mjesta, uz plaćanje, kako bi se odmorio i oporavio od svakodnevnih zadataka. Godišnji odmor je tako definiran kao pravo radnika i obveza poslodavca čija je svrha obnavljanje radnikovih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad.

Imaju li pravo na godišnji odmor zaposleni na određeno vrijeme?

Bez obzira na to ima li radnik ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, uvijek ima pravo na godišnji odmor.

Kako se određuje koliki godišnji odmor ima pravo svaki radnik?

Zakonom o radu određeno je minimalno pravo na godišnji odmor. Odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, pravo na godišnji odmor se može uređivati i mijenjati samo u korist radnika. Trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo obvezan je dio ugovora o radu. Poslodavac je prilikom zaključivanja ugovora o radu s radnikom obvezan u ugovoru o radu navesti odredbu kojom će se utvrditi trajanje godišnjeg odmora.

Koliki je minimalni godišnji odmor za radnike prema Zakonu o radu?

Prema odredbama Zakona o radu, radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.

Ima li radnik koji radi 5 radnih dana i onaj koji radi 6 radnih dana u tjednu isti minimalni godišnji odmor?

Godišnji odmor radniku utvrđuje se brojem radnih dana. On ovisi o tome radi li radnik prema tjednom rasporedu radnog vremena 5 dana u tjednu (pon-pet) ili 6 radnih dana (pon-sub). Radnik koji prema tjednom rasporedu radnog vremena radi 5 dana pripada 20 dana godišnjega. Ako radi 6 dana u tjednu, onda mu pripada 24 dana godišnjeg odmora prema Zakonu o radu.

Može li poslodavac povećati ugovoreni godišnji odmor radnika?

Autonomnim aktom poslodavac (odluka) može propisati dulje trajanje godišnjeg odmora od najkraćega propisanog tj. ugovorenog.

Što se ne računa u dane godišnjeg odmora?

U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se oni dani koje radnik ne bi radio da nije na godišnjem odmoru i razdoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koje je utvrdio ovlašteni liječnik. Uz to, ni dani plaćenog dopusta ne računaju se kao godišnji odmor.

Računaju li se blagdani kao godišnji odmor, ako je radnik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi taj dan?

Ako bi radnik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi na dan blagdana ili neradnog dana, ali tog dana na svoj zahtjev koristi godišnji odmor, onda mu se prema Zakonu o radu u trajanje godišnjeg odmora uračunava i taj dan.

Kada radnik ima pravo na puni godišnji odmor za kalendarsku godinu?

Puni godišnji odmor za pojedinu kalendarsku godinu ostvaruje radnik koji:
– cijelu kalendarsku godinu radi kod istog poslodavca;
– u tekućoj godini kod istog poslodavca ima više od 6 mjeseci kontinuiranog rada i da se prvi put zaposlio kod tog poslodavca;
– u tekućoj godini imao je prethodno zasnovan radni odnos, ali s prekidom duljim od osam dana između ta dva radna odnosa i pod uvjetom da radni odnos u toj godini kod drugog poslodavca ne prestaje te da kod istog poslodavca ima više od 6 mjeseci kontinuiranog rada.

#godisnjiodmor#posao#poslovi#hzz#zavodzazaposljavanje#hrvatskogzavodazazapošljavanje#pickjobs#stopostoposao

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.