Istraživanja

Kristina Androlić- stručnjak za EU projekte

author
Stručnjak za EU projekte zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima, upravljanje projektom, planiranje i koordinacija provedbe projekta I pojedinih aktivnosti, zatim za praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i mjesečnu analizu predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva.

EU osigurava financijska sredstva za niz projekata i programa. Primjenjuju se stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava pod stalnim je nadzorom.

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Stručnjak za EU projekte zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima, upravljanje projektom, planiranje i koordinacija provedbe projekta I pojedinih aktivnosti, zatim za praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i mjesečnu analizu predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva. Također, voditelj EU projekta redovito izvještava o postignutim rezultatima, izrađuje interna, narativna i financijska izvješća, definira i nadzire kvalitativne i kvantitativne pokazatelje uspješnosti projekta. Osim toga, voditelj EU projekata zadužen je i za komunikaciju s ugovornim tijelima, upravljanje partnerskim odnosima i za svu potrebnu motivaciju i edukaciju suradnika te praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti.

PickJobs vam predstavlja Kristinu Androlić. Ova stručnjakinja za EU projekte vlasnica je tvrtke za pripremu i provedbu EU projekata. Kako kaže, najviše je motivira kada uspije pomoći klijentima da ostvare svoje razvojne projekte. U videu saznajte i koje osobine mora imati osoba koja se bavi ovim zanimanjem.

eu projektieu fondovistručnjakpriprema projektaprovedba projektastopostoposaoPickJobs

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.