Država je za 7.853 poduzetnika iskeširala 63 milijuna kuna u ime naknade fiksnih troškova