EU nudi trgovinsku pogodbu bez carine ako će se Ujedinjena Kraljevina držati obveza pod "jednakim uvjetima"