Najnoviji podaci DSZ-a kažu da nam je BDP 2018. rastao više od očekivanog, a 2020. je u padu 15,1 posto