Od 163.602 nezaposlena u Hrvatskoj barem 2066 ih po mišljenju naših poslodavaca nema potrebne kvalifikacije