Vijesti za posloprimce

Kako se zaposliti ako ste dugo nezaposleni ili samo stariji od 50 godina?

author
Godine znače iskustvo koje može biti radno i životno no treba ga znati iskoristiti kada se nađete na tržištu rada. Donosimo prednosti i poslove koji vam mogu otvoriti vrata poslovnog svijeta o kakvom niste ni razmišljali

Godine i starost ne smatraju se kao adut na tržištu rada. U Hrvatskoj se ne zna koje su generacije po tom pitanju više ugrožene jer mladima se rijetko pruža prilika na prosječan početak u radnim sredinama, a starijima je gotovo nemoguće naći posao zbog predrasuda da ih je 'vrijeme pregazilo', da se teško uklapaju u nove sredine, da se teško prilagođavaju novim tehnologijama i konstantnom učenju i radu na sebi. Znate kako se u narodu kaže: "Starog konja teško se nauči starim trikovima" no tko kaže da je to nemoguće?

Hrvatska ima dodatni problem kada su u pitanju godine radno sposobnog stanovništva jer spadamo među najstarije nacije Europe. Prema posljednjim službenim procjenama Državnog zavoda za statistiku iz 2018. imalo smo 4.087.843 stanovnika, od toga 1.975.052 muškarca i 2.112.791 ženu, a starenje stanovništva samo se ubrzalo zbog slabog nataliteta. Za tržište rada je ključna informacija da je prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,4 godine (muškarci 41,5, žene 45,0).

Prema posljednjim podacima kada se radila detaljna statistika broj nezaposlenih je bio 152.000, a od tog više od 23.000 nezaposlenih potencijalnih radnika bili su stariji od 50 godina. Brojke su danas i alarmantnije.

Samo je u ožujku bilo 155.588 nezaposlenih od čega čak 49.526 su stariji od 50 godina, a dugotrajno je nezaposleno više od 64.000 ljudi. Ipak ima nade i za sve koji su rođeni 1971. i ranije. Važna je dobra priprema, savjeti stručnjaka koji mogu pomoći da si ljudi 50 + otvore širom vrata tržišta rada.

Tako je Exertus Jobs, specijalizirana stranica za zapošljavanje stariji od 45 godina objavila savjete kako spriječiti predrasude vezane za godine na razgovoru za posao.

 

10 savjeta za sve nezaposlene starije od 50 godina:

1) U životopisu i molbi za posao nemojte navoditi datum rođenja

2) Ako vas na razgovoru za posao pitaju za godine slobodno recite da je to diskriminirajuće pitanje jer vas to niti ne smiju pitat

3) U životopisu navedite i periode kada ste eventualno bili bez posla jer će ta tema sigurno iskrsnuti u razgovoru, a tijekom razgovora sami naglasite što ste radili dok niste radili i time preduhitrite eventualna neugodna pitanja. Itekako je korisno navesti ako ste u tom nezaposleno razdoblju dodatno radili na sebi, išli na dodatne edukacije i slično

4) Preko društvenih mreža povežite se s potencijalnim i bivšim poslodavcima kao i stručnjacima iz područja koje vas posebno zanima

5) Poželjno je otvaranje profila na društvenim poslovnim mrežama specijaliziranim poput LinkedIn. Ondje ćete lakše stupiti u kontakt potencijalnim poslodavcima

6) Učlanite se u grupe na društvenim mrežama gdje možete razmjenjivati poslovna iskustva jer i ondje 'vrebaju' poslodavci pa si tako dodatno otvarate vrata za zapošljavanje

7) Možete početi pisati vlastiti blog s obzirom na godine radnog iskustva te recimo detaljno izložiti problematiku s kojom se suočava sektor u kojem ste radili

8) Prisustvo na internetu i društvenim mrežama može biti u jednakoj mjeri negativna stvar ako ne pripazite kako se prezentirate. Da biste se vidjeli očima potencijalnog poslodavca u Google tražilicu upišite vlastito ime i provjerite kakve informacije potencijalni poslodavac o vama može pronaći na internetu

9) Samopromocija je odlična stvar ako znate istaknuti vlastite vještine. Gdje god se 'reklamirate' (od društvenih mreža nadalje) ističite ono u čemu ste dobri

10) Provjerite na koji način se prezentiraju mlađe generacije, no nemojte ih kopirati već iskoristite iskustvo pa njihove ideje prilagodite svojim godinama

 

Problem nezaposlenih 'starijih' generacija u Hrvatskoj prepoznaje i vlast. Kako bi poslodavce potaknuli na zapošljavanje starijih od 50 godina sufinanciraju troškove plaća i za te radne skupine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je detaljne smjernice za poslodavce kako zaposliti radnike za koje će država snositi dio troškova. Točnije radi se o sufinanciranju do 50 posto godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75 posto za osobe s invaliditetom.

 

 

Država subvencionira poslodavce za sljedeće skupine potencijalnih radnika:

1. Građane bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

2. One sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih ako su:

-hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja

- žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djec

- roditelji djece s teškoćama u razvoju

- roditelji djece oboljele od malignih bolesti

- roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja

- povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe uključene u probaciju

- liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudim

- žrtve obiteljskog nasilja

- azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji

- mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci

- nezaposleni i mlađi od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih

- dugotrajno nezaposleni i stariji od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

- osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

- osobe od 30 do 35 godina koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci

- osobe između 45 i 50 godina starosti koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci

- osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih

- osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

- osobe između 15 i 24 godine starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih

- osobe starije od 50 godina

3. Osobe s invaliditetom

4. Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

 

Iz HZZ-a napominju da ako poslodavac nema pravilnik o plaći, onda se plaća određuje prema iznosima ostalih potpora za zapošljavanje, a u skladu s obrazovnom razinom osobe. Plaća će se tada odrediti tako da donja granica iznosa ne smije biti manja od iznosa propisanog Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u tekućoj godini.

Uz kategorije ljudi za koje se dobivaju subvencije postoje i drugi kriteriji poput veličine tvrtke, broja ljudi za koje se u godini mogu dobiti subvencije, ali navode i rokove u kojima se iste isplaćuju. Detalje možete pronaći na internetskim stranicama HZZ-a.

Poslodavci se unaprijed lako mogu pripremiti za zapošljavanje ljudi starijih od 50 godina za koje će država platiti 50 posto godišnje bruto plaće jer su na HZZ-u naveli i koje dokumente trebaju priložiti. Bit će to lagani snop jer kroz osam stavaka navode što je potrebno:

- Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ako poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu

- Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr.

- Pravilnik o plaći za radno mjesto pripravnika.

- Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci radi utvrđivanja točnog datuma donošenja Odluke ako je u HZMO evidentiran poslovno uvjetovani otkaz unazad 6 mjeseci. - Potvrdu/uvjerenje ili drugi dokument nadležnih institucija iz kojih je vidljivo da se radi o posebnom statusu (supružnik ili dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, žrtve nasilja, azilanti…)

- Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca:

a) Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): - Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i - Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.

b) Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): - Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi

- Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje uvjeta (prosječan broj zaposlenih i iznos isplaćenih bruto plaća): - JOPPD obrasce – zadnji i prvi za 12 - mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva - izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

Iako je starijim nezaposlenim ljudima teško zamisliti da godine mogu biti i njihova prednost, stručnjaci ih razuvjeravaju otkrivajući za koje poslove godine rade u vašu korist.

Pa tako između ostalog navode:

Dugogodišnji dijabetičari

S obzirom na to da je dijabetes bolest koja svakom godinom zahvaća sve više ljudi i podcjenjuje se da će u narednim godinama i do 20 posto populacije više nego danas imati problema sa šećerno bolesti, iskustvo u prehrani koje već imaju dijabetičari bit će itekako traženo. Stoga posao u kojem biste dijelili svoje iskustvo i davali savjete u skladu s liječničkim preporukama bit će itekako traženo

Fitnes trener 50+

Stariji ljudi su ionako narušenog samopouzdanja, a pomisao da vježbaju uz duplo mlađe, energičnije i isklesane ljude i nije im neki poticaj. No rad s ljudima njihovih godina koji su u poodmakloj dobi radili na sebi i postigli rezultate bit će tražen posao.

Neovisni ugovaratelj

Taj posao može se raditi od kuće, a s obzirom na to da je rad od kuće postao nužan u pandemiji, godine odnosno iskustvo vam mogu biti samo prednost. Uz to bili biste sami sebi šef jer sami određujete koliko ćete raditi

Savjetnik za pacijente

Zdravstvena industrija uvijek je u porastu jer bolesti se samo množe, a stariji ljudi imaju iskustva i kao pacijenti pa svojim savjetima itekako mogu drugima pomoći. Kao savjetnikom za pacijente možete druge provoditi kroz sustav olakšavati im prijavljivanje na preglede i sve što im je potrebno dok traje terapija ili oporavak nakon operativnih zahvata.

Osobni savjetnik za financije

Oni koji su dobri s brojevima, a životno su iskusni ovaj posao će za njih biti pun pogodak. Možete pomoći ljudima da preuzmu kontrolu nad svojim financijama i mirovinskim planiranjem. Za ovo se možete doškolovati bez puno muke

Agent za nekretnine

Uz završenih nekoliko tečaja i stariji mogu raditi izvrsno ovaj posao osobito ako su komunikativni. Radni sati su fleksibilni, a i zarada je dobra

nezaposleni50 godinaHZZDZSposloviradnikzanimanjastručnjaksavjetniktržište rada

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.