Pravni savjeti

Rad stranaca u Republici Hrvatskoj

author
Stranac je svaka osoba koja ne posjeduje hrvatsko državljanstvo, a koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske

Kako zaposliti stranog radnika?

U nastavku vam donosimo Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj, koji su uređeni odredbama Zakona o strancima.
Državljani treće zemlje u Hrvatskoj ima pravo na rad ako posjeduje dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, a državljani EGP-a i članovima njihovih obitelji dovoljna je samo boravišna iskaznica ili potvrda o prijavi privremenog boravka.
Državljani treće zemlje u Hrvatskoj mogu raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili na temelju potvrde o prijavi rada samo kod poslodavca s kojima su zasnovali radni odnos dok državljani zemalja članica EGP-a i članovi njihovih obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada do tri mjeseca.
Državljani država članica EGP-a na koje se primjenjuju mjere reciprociteta za rad, uz potvrdu o prijavi privremenog boravka, moraju ishoditi dozvolu za boravak i rad.
Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje odobrava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj, u obliku rješenja, na temelju godišnje kvote i izvan nje te ju izdaje nadležna policijska uprava ili postaja.
Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka te uz svoj zahtjev priloži:

 • Ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • Dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • Dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj

Državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad temeljem ugovora o radu s hrvatskim poslodavcem ne treba prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju, a obrazac možete pronaći na službenim stranicama MUP-a.
Dozvola za boravak i rad, sukladno godišnjoj kvoti dozvola, može se izdati državljanima trećih zemalja koji će se u Republici Hrvatskoj raditi sezonske poslove kao i osobama premještenima unutar društva ( rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik ) pod određenim zakonskim uvjetima.
Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 • Stalni boravak
 • Međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom
 • Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita
 • Autonomni boravak
 • Status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • Privremeni boravak u svrhu istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima
 • Privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno
 • Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. zakona o strancima

Tko sve mora imati potvrdu o prijavi rada, koje se dozvole za boravak i rad ne uračunavaju u godišnju kvotu radnih dozvola i detaljno navedenu svu potrebnu dokumentaciju i opis raznih okolnosti i situacija potražite u Zakonu o strancima i vezujućim podzakonskim aktima.

Upućeni radnici?

Upućeni radnici (državljani treće zemlje ili EGP-a) su radnici koje je strani poslodavac (fizička ili pravna osoba sa sjedištem u EGP) na određeno vrijeme poslao na rad u Republiku Hrvatsku radi privremenog ili povremenog obavljanja poslova te koji svoje poslove obavlja temeljem ugovora između korisnika usluge i stranog poslodavca, ili preko agencije za privremeno zapošljavanje.
Svoj rad mogu obavljati temeljem potvrde A1, koju im izdaje matična država, a u Republici Hrvatskoj mogu raditi do 90 dana bez potvrde o prijavi rada ili dozvole za boravak i rad.
U slučaju da žele raditi duže od 90 dana policijska uprava ili postaja im mora, pod određenim zakonskim uvjetima, odobriti privremeni boravak i izdati dozvolu boravka.
Državljanima EGP-a izdaje se potvrda o prijavi privremenog boravka u svrhu rada.

EU plava karta

EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranih radnika državljana trećih zemalja te vrijedi samo za poslove za koje je izdana i isključivo kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.
Zahtjev za njeno izdavanje EU plave karte radnik podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka.
Obrazac zahtjeva također možete preuzeti sa stranica MUP-a.

Izvor: Središnji državni portal

Izvor slika: pexels, pixabay

rad stranacaZakon o strancimaDržavljanin treće zemljeDržavljanin EGP-adozvola za boravak i radgodišnja kvotaMUPupućeni radniciEU plava karta

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.