Pravni savjeti

Rad djece i maloljetnika

author
Rad djece je zabranjen, a maloljetnici stariji od 15 godina koji ne pohađaju obvezno osnovno obrazovanje mogu se zaposliti samo uz ovlaštenje roditelja ili skrbnika.

Osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 godina i starija, no mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti.
Međutim, djeca koja pohađaju obvezno osnovno obrazovanje i maloljetnici mogu sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih i sličnih djela te na poslovima koji ne ugrožavaju njihovu sigurnost, zdravlje, razvoj, ćudoređe ili školovanje, a za takav rad potrebno je i odobrenje inspektora rada

Stariji od 15 godina

Ako maloljetnik s 15 ili stariji od 15 godina ne pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti samo uz ovlaštenje roditelja ili skrbnika, a skrbnik to ovlaštenje može dati samo na temelju odobrenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi.

Poslovna sposobnost

Maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz ugovora o radu samo ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu. Nakon toga maloljetnim može sam sklopiti i raskinuti ugovor o radu, kao i poduzimati sve ostale radnje koje su s njim povezane.

Posebna zaštita

Maloljetnici uživaju posebnu zaštitu od prekovremenog i noćnog rada te rada u preraspodijeljenom, odnosno nejednakom radnom vremenu. Poslodavac je obvezan osigurati najmanje pet tjedana godišnjeg odmora.

Izvor: Središnji državni portal
Izvor slika: pixabay, pexels

rad djece i maloljetnikaobrazovanjeposlovna sposobnostposebna zaštita

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.