Pravni savjeti

Otvaranje obrta u Hrvatskoj

author
Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može obavljati posao sukladno odredbama Zakona o obrtu.

Uz PickJobs saznajte sve potrebne informacije o pokretanju poslovanja, odnosno otvaranju obrta u Hrvatskoj, bilo da ste hrvatski ili strani državljanin.

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može obavljati posao sukladno odredbama Zakona o obrtu. Isto tako, ima i mogućnost obavljati uslužnu djelatnost u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi, sukladno Zakonu o uslugama.

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske. Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima za državljane trećih zemalja tj. državljane zemalja koje nisu članice Europske unije, koji moraju pribaviti dozvole za boravak i rad, ako u svom obrtu namjeravaju raditi. Dozvolu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. Stoga je postupak otvaranja obrta za strance nešto složeniji i odvija se kroz tri osnovna koraka:

 • registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti
 • pribavljanje dozvole za boravak i rad
 • prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu.

Zanima vas koliku biste plaću trebali ponuditi radnicima? Usporedite svoju plaću s ostalim plaćama za svoje radno mjesto.

Kako osnovati obrt?

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo.

Prva opcija: Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ako ste obrtnik iz EU-a/EGP-a ili treće države.

Druga opcija: Ako već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi EU-a/EGP-a, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za mnoge uslužne djelatnosti. U tom slučaju nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U svakom slučaju, važno je provjeriti postoje li uvjeti za ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti. To se odnosi na ugostitelje, trgovce, prijevoznike i druge obrte koji moraju ispuniti minimalne tehničke uvjete za poslovne prostorije.

Obrti mogu biti:

 • slobodni obrti za koje se ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit;
 • vezani obrti za koje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit;
 • povlašteni obrti koji se smiju obavljati samo na temelju povlastice.

Hrvatski državljani

Prva opcija: elektroničko pokretanje poslovanja putem usluge START koja nudi sve na jednom mjestu (bez dodatnih koraka), a dostupna je samo za hrvatske državljane koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)

Druga opcija: usluga e-obrt – samo za hrvatske građane:

 1. registracija putem interneta na stranici e-Obrt +
 2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) – u roku od 24 sata od pokretanja poslovanja; podaci se automatski šalju u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 3. Porezna uprava – u roku od 8 dana od pokretanja poslovanja.

Treća opcija: osobno

 • registracija u nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno u uredu Grada Zagreba
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) – u roku od 24 sata od pokretanja poslovanja; podaci se automatski šalju u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • Porezna uprava – u roku od 8 dana od pokretanja poslovanja

Potrebni dokumenti

 • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene obrte: ugostiteljstvo, restorane, objekte brze prehrane, slastičarnice, pekarnice i dr., odnosno za većinu djelatnosti koje uključuju poslovanje s hranom)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor: maloprodaja, ugostiteljstvo, turizam, razne vrste usluga poput frizera, kozmetičara, pedikera, kemijskog čišćenja itd.)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan EU-a/EGP-a)
 • važeća potvrda o boravištu (samo za osobe koje imaju prijavljeno boravište u trećim državama).

EU/EGP i strani državljani

Jedini način: pogledajte treću opciju i potrebne dokumente (vidi gore navedeno).

Napomena: Ako je obrt registriran bez navođenja početka obavljanja djelatnosti, obrtnik mora započeti obavljati obrt u roku od godine dana od dana registracije obrta.

Početak obavljanja registrirane djelatnosti prijavljuje se najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti.

Priznavanje kvalifikacija

Sljedeći se dokumenti trebaju poslati na poduzetnistvoiobrt@mingor.hr

 • dokaz o inozemnim stručnim kvalifikacijama
 • dokaz o položenim ispitima
 • popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita
 • službeni plan i program iz kojeg je vidljiv kratak sadržaj položenog ispita
 • dokaz o državljanstvu u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • CV na hrvatskom jeziku
 • potvrda o plaćanju upravne pristojbe (ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe).
#obrt#posao#poslovi#pickjobs#stopostoposao#hzz#zavodzazaposljavanje#hrvatskogzavodazazapošljavanje

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.