Radnik u održavanju (m / ž)

Ad ID: 152988540
Full-Time

Radnik u održavanju (m / ž)

OPĆINA KULA NORINSKA
Kula Norinska, Hrvatska
Job Description

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA NAČELNIK KLASA: 100-01/20-01/02 URBROJ: 2148/02-20-1 Kula Norinska, 22. listopada 2020. godine Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, načelnik Općine Kula Norinska, dana 22. listopada 2020. godine objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kula Norinska Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Općine Kula Norinska, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove održavanja čistoće na području Općine Kula Norinska, čišćenje raslinja i uklanjanje otpada na općinskim ulicama, uređenje sportskih i dječjih igrališta na području Općine Kula Norinska… Za navedeni program traži se ukupno 25 (dvadesetpet) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci. Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a): osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristupom stalnom zaposlenju;osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;Zainteresirane osobe se trebaju javiti telefonski na broj 020/693-527u vremenu od 8-12 sati, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Metkoviću.Osobe koje su radile na Javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u Javni rad.Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kula Norinska.Načelnik Nikola Krstičević mag.oec.

Education Elementary School, High School
If you need help or have questions about creating your account, publishing Job Ads, managing applicants etc. Feel free to check out our FAQ document and you can contact us anytime at info@pick.jobs or you can call us directly at +385 (0)1 618 49 17

Download PickJobs mobile app

Download free PickJobs mobile app on your Android or iOS device, via Google Play Store or App Store and gain access anywhere, anytime.