Primalja prvostupnica / primalja asistentica (m / ž)

Br. oglasa: 114798889
Na neodređeno

Primalja prvostupnica / primalja asistentica (m / ž)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Rijeka, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova:

 • obavljanje svih poslova i zadataka u svezi njege novorođenčeta i nedonoščeta
 • provođenje njege trudnice
 • provođenje njege ginekoloških bolesnica
 • pripremanje bolesnice i materijala za rano otkrivanje malignih bolesti genitalija
 • pripremanje trudnice za dijagnostičke i terapijske zahvate
 • obavljanje prijeoperacijske pripreme
 • pripremanje bolesnice i pribora potrebnog za ginekološki pregled
 • obavljanje poslijeoperacijske njege i sprječavanje komplikacija
 • pripremanje bolesnice i pribora te primjenjivanje peroralnih, intramuskularnih i subkutanih terapija
 • uzimanje krvi iz vene za laboratorijske pretrage
 • priprema bolesnicu i pribor te pomaže višoj medicinskoj sestri ili liječniku pri primjeni intravenske terapije i transfuzije krvi
 • priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod previjanja
 • pripremanje i izvođenje kateterizacije
 • pripremanje rodilje i aparata za praćenje kucaja i trudova
 • pripremanje bolesnice i pomaganje liječniku pri porođaju
 • pripremanje rodilje za dovršenje poroda carskim rezom
 • evidentiranje dijeteta te obavljanje prvog kupanja, vaganja i mjerenja
 • pranje i revizija posteljice

 
 
 
Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 12. siječnja 2022. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/20-03/260, urbroj: 534-04-1-1/5-20-87 od 30. prosinca 2020. godine, raspisuje se
NATJEČAJ
 
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Primalja prvostupnica/primalja-asistentica             - 5 izvršitelja
 
Uvjeti:

 • VŠS/SSS
 • preddiplomski stručni studij primaljstva ili medicinska škola smjer primalja/primalja asistentica
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:
- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju
- potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku odobrenja za samostalan rad
- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
- potvrdu o državljanstvu
Kandidati mogu priložiti  i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su:

 • znanje stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu


Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada.
Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj internet stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                             
 

 


 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Mjesto rada
Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.