Pomoćni / a radnik / ca u kuhinji

Br. oglasa: 479934264
Na određeno

Pomoćni / a radnik / ca u kuhinji

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan
Hrvatska
Opis posla

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj (M/Ž)

Uvjeti:
- NSS,
- tečaj higijenskog minimuma
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela natječaja, odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijave na natječaj mogu se dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Prijavu, životopis i presliku dokumenata o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan
Jankomir 11, 10090 Zagreb
s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto“

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.