Dispečer / dispečerica

Br. oglasa: 219450430
Na određeno

Dispečer / dispečerica

LIBURNIJSKE VODE d. o. o.
Opatija, Hrvatska
Opis posla

LIBURNIJSKE VODE D.O.O. IČIĆI
LIBURNIJSKA 2
Natječaj za stupanje u radni odnos
Datum: 08.05.2023.g.
U "Narodnim novinama" objavljen je predmetni natječaj za radno mjesto DISPEČER (M/Ž) - NA ODREĐENO VRIJEME – 6 MJESECI;
Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaja, predajom pošti, putem elektroničke adrese (dean.doricic@liburnijske-vode.hr) ili neposredno u upravnu zgradu TD Liburnijske vode d.o.o. na adresi Jurdani, Jurdani 50/b je 31.05.2023.g. uz dostavu preslika dokaza o posjedovanju stručne kvalifikacije za obavljanje navedenog posla i iskustva na obavljanju sličnih poslova.
OPIS RADNOG MJESTA: - DISPEČER - sa slijedećim uvjetima i opisima poslova i radnih zadataka:
 
RJ Vodoopskrba i odvodnja  -  OJ Daljinsko upravljanje  i održavanje postrojenja

Naziv radnog mjesta:        dispečer

 1. stručna sprema: stupanj     IV./III.  (SSS/KV)
 2.                            smjer        tehnički 
 3.  
 4.                           posebni uvjeti:   poznavanje informatike,
                                                      vozački ispit «B» kategorije     
 5.                                     
 6. Probni rad:                        4 mjeseca
   
 7. Radno iskustvo:               1 godina
   
 8. Broj izvršitelja:            1 (4 predviđena internim aktom Društva) 
   
 9. Opis poslova i radnih zadataka:
 10. vrši nadzor i upravljanje crpnih postrojenja i vodosprema vodoopskrbnog sustava, upravljanje transportom i raspodjelom vode od izvorišta i ulaza iz drugih vodovodnih sustava do krajnjih vodosprema pomoću nadzorno upravljačkog sustava;
 11. vrši nadzor i upravljanje crpnih postrojenja sustava otpadne vode i nadzor uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pomoću nadzorno upravljačkog sustava;
 12. izvještava voditelje, radnike službe održavanja postrojenja, službe vodoopskrbe te odvodnje o kvarovima, neregularnostima ili promjenama u sustavima vodoopskrbe i odvodnje te sudjeluje u rješavanju istih;
 13. nadzire ispunjenost vodosprema, rad crpnih postrojenja kao i njihov režim rada u cilju ušteda energije i pitke vode ovisno o izdašnostima izvorišta, vremenskim prilikama i radovima;
 14. nadzire ispravnost rada računala, uređaja, programske i hardverske opreme unutar tehničkog sustava telemetrije;
 15. praćenje i davanje informacija o mjerenjima i sudjeluje pri raznim radovima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje;
 16. nadzire očitanja mjernih instrumenata iz objekata vodoopskrbe i odvodnje unutar sustava NUS-a, te ta mjerenja evidentira i provjerava;
 17. vrši i prosljeđuje dnevne zapise očitanja mjerača protoka izvorišta i vodosprema;
 18. vodi evidenciju ulazaka u objekte, iskapčanja električne energije, kvarova i ostale važne detalje potrebne za sustave vodoopskrbe i odvodnje;
 19. zaprima pozive potrošača o problemima u sustavima vodoopskrbe i odvodnje, te prosljeđuje informacije do dežurnih radnika;
 20. brine o urednosti interijera i eksterijera VCS «Opatija I»;
 21. po nalogu neposrednog rukovoditelja obavlja i druge poslove iz okvira stručne spreme, a u slučaju izvanrednog stanja i izvan stručne spreme.
   
   

PREDNOST IMAJU KANDIDATI KOJI:

 • POSJEDUJU RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA ILI ODRŽAVANJA POSTROJENJA ODNOSNO ELEKTROMEHANIČKE TE MJERNE OPREME;
 • IMAJU ZAVRŠENO STROJARSKO ILI ELEKTROTEHNIČKO ZANIMANJE;
 • POSJEDUJU VRLO DOBRO POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU (WINDOWS I OFFICE ALATI);
 • POSJEDUJU RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA KOJI ZAHTJEVAJU TIMSKI RAD;
 • POSJEDUJU ŽELJU ZA STJECANJEM NOVIH ZNANJA.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta ogleda se u tri platna razreda.  Najniža osnovna plaća za koeficijent složenosti 1 utvrđena je Kolektivnim ugovorom Društva. Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme obračunava se tako da se iznos najniže osnovne plaće pomnoži s koeficijentom složenosti utvrđenim za radno mjesto na kojemu radnik radi i uveća za dodatke na plaću utvrđene aktima Društva (bruto dodatak, minuli rad, učinak, otežani uvjeti rada i dr.). 
Za radno mjesto Dispečer organiziran je rad u smjenama – turnusu prema utvrđenom radnom vremenu Poslodavca koji radnik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca po 12 sati dnevno u ciklusima 12-24, 12-48 (12 sati rada, 24 sati slobodan, 12 sati rada, 48 sati slobodan).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća usmeni intervju te provjeru znanja rada na računalu. Za navedenu provjeru kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 5.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  
 Izvori za pripremanje kandidata iz područja djelatnosti Društva te zaštite osobnih podataka:

 • Zakon o vodama (NN 66/19)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
  Liburnijske rivijere (Službene novine PGŽ -a br. 15/16)
 • Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga te Grada Opatije (Službene novine PGŽ-a br. 23/14 i 19/16 , Službene novine Općine Mošćenička Draga br. 6/15, Službene novine Općine Lovran br. 11/15 )
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • web stranica Društva www.liburnijske-vode.hr
 • Iznimno i ukoliko se natječaju ne odazove niti jedan kandidat sa zahtijevanom stručnom spremom i smjerom iste,  poslodavac će razmotriti i prijavu/e kandidata koji posjeduje/u srodni stupanj stručne spreme tehničkog smjera. 
  Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 
  Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web stranici te na oglasnoj ploči Društva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
  Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
  Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
  Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti - fizičkog i psihofizičkog stanja za obavljanje poslova radnog mjesta dispečer na trošak Društva) prije zaključenja ugovora o radu budući je potpuna zdravstvena sposobnost ključni preduvjet za zasnivanje radnog odnosa.
  Izabrani kandidat prije prijema u radni odnos dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

                                                                      

Kontakt email: vedran.dorcic@liburnijske-vode.hr

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Opatija, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.