Socijalni radnika / socijalna radnica

Br. oglasa: 466984275
Na određeno

Socijalni radnika / socijalna radnica

Centar za socijalnu skrb Daruvar
Daruvar, Hrvatska
Opis posla

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. 61/18), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N.128/17, 47/18, 123/19), i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Daruvar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Daruvar  raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
u Centru za socijalnu skrb Daruvar na radno mjesto - socijalni/a radnik/ca
                                        
- diplomirani/a socijalni/a radnik/ca - 1 izvršitelj
- mjesto rada: Daruvar

Uvjeti za prijem u radni odnos:
- završen diplomski studij socijalnog rada, I vrsta, VII stupanj, VSS, dipl. socijalni radnik, mag. socijalnog rada ili mag. socijalne politike,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit ili da je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenog propisa,
- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19).

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja i to:
- životopis ( vlastoručno potpisan)
- preslika diplome o završenom studiju
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita
- preslika osobne iskaznice
- preslik uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

Svaka prijava mora sadržavati sve tražene priloge.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Isprave uz prijavu se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naznakom "Natječaj za socijalnog radnika" na adresu: Centar za socijalnu skrb Daruvar, 43500 Daruvar, N. Tesle 1/A.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.