Vojnik / nja - mornar / ka

Br. oglasa: 565691005
Na određeno

Vojnik / nja - mornar / ka

MINISTARSTVO OBRANE
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24 - u daljnjem tekstu: Zakon) i Plana prijma osoblja za 2024. godinu u Hrvatsku vojsku, s Planom promjena kategorija vojnog osoblja KLASA: 022-03/24-42/03, UBROJ: 50301-29/23-24-2, od 14. ožujka 2024., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam vojnika/mornara i dočasnika u djelatnu vojnu službu
U ugovornu vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata za vojnika/mornara i do 20 kandidata za ponovni prijam na dočasničku dužnost s početkom službe 1. srpnja 2024. Prijam ugovornih vojnika provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe kako slijedi:
MJESTO SLUŽBE VOJNIKA/MORNARA
Benkovac
Bjelovar
Đakovo
Karlovac
Knin
Lučko
Petrinja
Pula
Orebić (Pelješac)
Rijeka (Učka)
Split
Varaždin
Velika Gorica
Zemunik Donji
Zagreb

Probni rad ugovornih vojnika/mornara traje šest mjeseci. Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod. Kandidati za vojnike/mornare moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona.
Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:
• najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
• najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine
• uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

U vojničku službu mogu se primiti i vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Na dočasničku dužnost mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona i kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona. Kandidati za ponovni prijam na dočasničku dužnost raspoređuju se na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti. Mjesto službe za ponovni prijam na dočasničku dužnost je teritorij Republike Hrvatske.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.
Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj. Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 22. lipnja 2024. Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u Područnim odjelima za poslove obrane i Područnim odsjecima za poslove obrane.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
  • Smještaj
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.