Novinar 1 (m / ž)

Br. oglasa: 747835651
Na neodređeno

Novinar 1 (m / ž)

HRT
Metković, Hrvatska
Opis posla

Hrvatska radiotelevizija

RJ Ljudski potencijali
 Zagreb, 14. siječnja 2022.


O b j a v l j u j e       
NATJEČAJ
za radno mjesto
NOVINAR 1
Odjel IMS HTV-a, Dopisništvo Metković
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
                   
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • VŠS - sveučilišni ili stručni prvostupnik / VSS - sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni specijalistički diplomski stručni studij (područje stručnosti: mediji)
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje rada na računalu (i aplikacijama za rad)
 • vozačka dozvola „B“ kategorijeDodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
- razvijene vještine prezentacije
- razvijene komunikacijske vještine
- organiziranost


Probni rad: 6 mjeseci


Poslovi radnog mjesta:

 • prati i analizira teme društvenih, političkih, socioloških, zdravstvenih, sportskih, zabavnih i inih sadržaja
 • prati sadržaje na društvenim mrežama. Istražuje i prikuplja informacije oblikuje ih u različite novinarske forme (vijesti, izvještaje , reportaže, kratke priloge i dr.) te vodi kratke intervjue.
 • piše tekstove i priprema teme za radio, televiziju, web i društvene mreže i dr. kao i za potrebe promocije i prezentacije programa HRT-a
 • prikuplja, obrađuje i odabire informacije i izjave, piše tekstove, odabire AV sadržaje, čita vlastiti tekst, priprema montažu i emitiranje materijala. U suradnji sa snimateljem i montažerom ili drugim članovima tima finalizira programski sadržaj.
 • provjerava informacije, pridržava se pravila struke i etičkog kodeksa. Uvažava pravilo pluralizma, objektivnosti i ujednačenosti.
 • stječe iskustvo, o svom radu izvještava nadređenog, savjetuje se i primjenjuje detaljne i opće upute urednika
 • usvaja standarde organizacije, usavršava potrebne vještine i rutine rada
 • obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenog.Odgovornosti radnog mjesta:
- za profesionalno i pravodobno izvršavanje poslova radnog mjesta
- za estetsku i tehničku vrijednost rezultata rada
- za pravodobnu, stručnu i vjerodostojnu komunikaciju
- za postupanje u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima
Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:

 

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 • svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 • dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 • presliku vozačke dozvole                                                                                             
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html), i kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html),  a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja po obje osnove nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Novinar 1, Dopisništvo Metković“.
 

Pogodnosti
 • Naknada za topli obrok
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Metković, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.