Pripravnik / pripravnica

Br. oglasa: 456765106
Na određeno

Pripravnik / pripravnica

HEP - Proizvodnja d.o.o.
Varaždin, Hrvatska
Opis posla

Organizacijska jedinica: HEP-Proizvodnja d.o.o. / Sektor za hidroelektrane / Proizvodno područje HE Sjever / Odjel za IT, TK i dokumentaciju
 
Vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci radi osposobljavanja za samostalan rad u zvanju.
 
Mjesto rada: Proizvodno područje HE Sjever.
 
Broj izvršitelja: 1.
 
UVJETI:
● tražena sprema : VŠS
● tražena zvanja : ing. el., informatičar, informatički smjer ili drugi odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
● ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA 
● ZNANJE RADA NA PC-u.


UKRATKO O RADNOM MJESTU
Sustavno obavljanje poslova izrade i ažuriranja shema, nacrta i sl. radi kvalitetnog upravljanja tehničkom dokumentacijom.
 
ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA: Online preko internetskih stranica HEP grupe (https://eprijave.hep.hr/oglasi).
 
Ponuda na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta te treba uključivati:
● životopis
● motivacijsko pismo
● preslika diplome traženog stupnja stručne spreme
● potvrda/elektronički zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema formalnog radnog staža u zvanju za koje se školovao - ne starija od 30 dana
● uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak - ne starije od 30 dana
● formalna isprava ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju engleskog jezika 
● formalna isprava ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na PC-u
● ostalo.

NAPOMENE
● Nepotpune (ponude bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) ponude neće biti razmatrane.
● U daljnje razmatranje uzet će se isključivo one ponude dostavljene po ovom oglasu i unutar utvrđenog roka.
● Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu ne prihvaća se preslika indeksa, dopunske isprave o studiju, srednjoškolske isprave, životopis, motivacijsko pismo i sl., već je potrebno dostaviti formalnu ispravu ili vlastoručno potpisanu izjavu kao zaseban dokument.
● Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti preko sustava e-Građani i u općinskom sudu.
● Poslodavac zadržava pravo izvršiti provjeru načina prestanka radnog odnosa kod bivšeg poslodavca, dodatno testirati kandidate, kako i poništiti oglas kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.
● Sve detalje vezane za daljnji tijek postupka izbora kandidati iz oglasnog postupka dobit će isključivo elektroničkom poštom.
● U skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) upućuju se kandidati iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.  
● U skladu sa Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) upućuju se kandidati iz članka 48. stavka 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
● Kandidati su odgovorni za ispravnost podataka navedenih u potvrdi/elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pogodnosti
  • Djelomična naknada za putne troškove
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Mjesto rada
Varaždin, Varaždinska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.