Referent / ica – komunalni redar za komunalno i poljoprivredno redarstvo

Br. oglasa: 937625867
Na određeno

Referent / ica – komunalni redar za komunalno i poljoprivredno redarstvo

GRAD DUGO SELO
Dugo Selo, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova: obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču održavanja poljoprivrednog reda; obavlja nadzor nad izvršenjem godišnjeg programa održavanja čistoće javnih prometnih površina i programa održavanja javnih zelenih površina, održavanja groblja te dječjih igrališta, surađuje sa komunalnim trgovačkim društvima; obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima; nadzire provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjera zaštite od požara; vodi postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti komunalnog i poljoprivrednog redara; vodi i ažurira evidencije poljoprivrednog zemljišta na području Grada Dugog Sela, surađuje s poljoprivrednom inspekcijom, izrađuje propisane očevidnike i izvješća i dostavlja ih nadležnim tijelima i institucijama.

Podaci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto referenta, određen člankom 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/22) i osnovice za obračun plaće, koja je određena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 12/20), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Napomena:  Cjeloviti oglas, kao i obavijesti i upute kandidatima objavljeni su na stranici www.dugoselo.hr.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Dugo Selo, Zagrebačka županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.