časnik / časnica

Br. oglasa: 815939771
Na neodređeno

časnik / časnica

MINISTARSTVO OBRANE
Slunj, Hrvatska
Opis posla

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24 - u daljnjem tekstu Zakon), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika („Narodne novine“, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2024. godinu u Hrvatsku vojsku, s Planom promjena kategorija vojnog osoblja KLASA: 022-03/24-42/03, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 14. ožujka 2024., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice i doktora medicine/specijalista grana medicine
 Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod. Ministarstvo obrane prima 60 kandidata za časnike, i to:  

 1. 2 kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem kemije (mjesto rada Slunj)
 2. Kandidate za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, isključivo na nepopunjena mjesta ukoliko ne bude dovoljan broj traženih kandidata i ako ispunjavaju uvjete propisane od 1. do 12., a najviše do ukupno traženog broja.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.  
Dobna ograničenja: Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine.
Za kandidate pod rednim brojem 2 doktore medicine ili specijaliste grana medicine nema dobnog ograničenja.
Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nije starija od 40 godina života do kraja 2024. godine.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome)
 • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • rodni list
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
   

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 37/24) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u kolovozu 2024.
Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2024. Kandidati će nakon završetka temeljne časničke izobrazbe biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH.

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika. Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona bit će izravno po prijmu raspoređeni na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.
Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: zanimanja pod rednim brojem 1., 2., 5., 6., 9. i 12. je teritorij Republike Hrvatske.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84-813 i 37 84-814.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je:

 • za kandidate (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine i magistar farmacije) do 1. kolovoza 2024.,
 • za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.
Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Slunj, Karlovačka županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.