Armirač (m / ž)

Br. oglasa: 728339493
Puno radno vrijeme

Armirač (m / ž)

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o
Našice, Hrvatska
Opis posla
 • izrađuje i postavlja oplatu betonske kupole kružnog, elipsastog i paraboličnog oblika u vertikalnom presjeku
 • izrađuje crteže drvenih krovnih konstrukcija
 • izrađuje rešetkaste okvire krovnih nosača i crta profile nosača
 • izrađuje zavojite drvene stepenice, te vrlo luksuzne stepenice s ogradom
 • izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu
 • izrađuje jednostranu, dvostranu i blanjanu oplatu betonskog zida lučnog tlocrta
 • izrađuje oplatu ravnih, kosih i kazetiranih bet. ploča
 • izrađuje oplatu greda i ploča ravnih i zavojitih stepenica
 • izrađuje oplatu ravnih stupova, greda i okvira, ravnih nadvoja sa zupcima i greda složenog profila, kosih stupova, greda i okvira
 • izrađuje oplatu okruglih, ovalnih i višekutnih stupova
 • izrađuje i postavlja oplatu lučnih nosača i ab svodova
 • izrađuje fasadne zidarske skele visine 20-30 m sa zaštitnom ogradom
 • izrađuje nosive i pokretne skele na zgradama, skele za građ. dizalice za visinu do 15 m
 • izrađuje i montira drvene krovne konstrukcije
 • izrađuje i montira rešetkaste daščane krovne nosače raspona 12 m i više, te crteže za iste
 • izrađuje okvirne rešetkaste krovne nosače i izrađuje crteže za njih
 • izrađuje drvene i ab stepenice ravne i kose, drvene ograde te vrlo luksuzno obrađene stepenice i ograde
 • vrši podupiranje stropova i zidova kod ugrađivanja dodatnih nosača (traverzi)
 • obavlja i sve poslove po opisu poslova za tesare IV - VI grupe
 • obavlja i druge poslove po nalogu svog pretpostavljenog iz djelokruga građevinske struke
 • odgovoran je za kvalitetu i izvršenje radova
 • odgovoran je za upotrebu i korištenje osobnih zaštitnih sredstava. obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog
 • glavne odgovornosti: izrađuje i obavlja jednostavne i složene zidarske poslove
 • broj traženih radnika: 3
Pogodnosti
 • Smještaj
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Našice, Hrvatska
Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.

;