Kuhar za potrebe službe za bolničku prehranu i dijetetiku (m / ž)

Br. oglasa: 278766855
Na određeno

Kuhar za potrebe službe za bolničku prehranu i dijetetiku (m / ž)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Rijeka, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova:

 • samostalno sudjelovanje u procesu svih potrebnih predpriprema namirnica (meso, povrće i dr.)
 • samostalno pripremanje svih vrstajela, slastica i napitaka za prehranu bolesnika prema vrstama dijeta
 • porcioniranje i izdavanje pripremljene hrane te sudjelovanje u procesu podjele hrane za odjele i druge lokalitete
 • održavanje čistoće svog radnog mjesta, prostora kuhinje, uređaja,kolica i pribora u kuhinji
 • sudjelovanje u procesima pranja posuđa
 • sudjelovanje u distribuciji obroka na druge lokalitete i bolničke odjele i povratu prljavog posuđa u kuhinju prema potrebi
 • čuvanje imovine, uređaja i alata kojima se koristi
 • rad po principima dobre proizvođačke i higijenske prakse
 • odgovornostza osobnu higijenu
 • sudjelovanje u ispunjavanjuevidencijskih lista dobre higijenske prakse i HACCP dokumentacije
 • obavljanje svih poslova prema službeno važećim zakonskim normama vezano uz svoj rad(higijenski minimum, HACCP i dr.)

 
 
 
 
Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 29. prosinca 2021. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/21-03/22, urbroj: 534-04-1-1/4-21-68 od 12. svibnja 2021. godine, raspisuje se:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Kuhar za potrebe Službe za bolničku prehranu i dijetetiku  - 1 izvršitelj
 
Uvjet:
                - SSS/VKV/KV smjer kuhar

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:

- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe o stečenom obrazovanju
- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
- potvrda o državljanstvu

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada, zbog zamjene za privremeno nenazočne radnike.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj internet stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.