Socijalni / a radnik / ca

Br. oglasa: 532340700
Na neodređeno

Socijalni / a radnik / ca

DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
Hrvatska
Opis posla

Temeljem članka 16. Temeljnog kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/18) i članka 40. Statuta Doma za odrasle osobe Motovun – pročišćeni tekst,  ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA,  jedan/a (1)  izvršitelj/ica (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme,  uz probni rad od 6 mjeseci.
 UVJETI: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva na tim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit za ''B'' kategoriju, dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.
 Uz pisanu prijavu na natječaj  potrebno je priložiti životopis, presliku dokaz o stručnoj spremi,  presliku potvrde o položenom stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, dokaz o hrvatskom državljanstvu,  presliku vozačke dozvole, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) u izvorniku.
Kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u navedenom trajanju a nema položen stručni ispit, može se rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
 


Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom za odrasle osobe Motovun, Brkač 28, 52 424 Motovun, s naznakom  ''Natječaj za zapošljavanje''.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja podnositelji prijave biti će pismeno obavješteni.

Pogodnosti
  • Naknada za topli obrok
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Vozačka dozvola B

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.