Radnica za potporu i podršku starijim i / ili nemoćnim osobama

Br. oglasa: 505609532
Na određeno

Radnica za potporu i podršku starijim i / ili nemoćnim osobama

HRVATSKI INSTITUT ZA MIGRACIJE I INTEGRACIJE
Sveta Nedelja, Hrvatska
Opis posla

Radno mjesto

Mjesto rada: GRAD ZAGREB, GRAD SVETA NEDELJA, GRAD ŠIBENIK

Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 16.11.2022.

Natječaj vrijedi do: 25.11.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Bez završene osnovne škole
 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 i više godina

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“, UP.02.1.1.16.0133, Solidarnost i ljubav od 04. 11. 2022. godine, predsjednik Hrvatskog instituta za migracije i integracije objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. 1 radnica brinut će o najmanje 6 krajnjih korisnika.


Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: smjena – prijepodne
Radno iskustvo: Nije bitno
Trošak prijevoza: Djelomično
Trajanje Javnog poziva/natječaja: 16.11.2022. - 25.11.2022.Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
• pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji
• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Mjesto rada: Grad Zagreb, grad Sveta Nedelja, grad Šibenik


Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete :

nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 i više godina).

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici :

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina.

  Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:
 • žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).


 Zamolba treba sadržavati:

 • Životopis (s naznakom broja mobitela ili e-maila)
 • preslika svjedodžbe ili drugi službeni dokument iz kojeg je vidljiva stečena stručna sprema ako je primjenjivo
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 • Potvrdu o stažu s mirovinskog osiguranja
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjiva skupina)
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, ta korištenjem i obradom u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaj - Izjava se može preuzeti na www.solidarnostiljubav.com

Na zahtjev poslodavca, kandidatkinja je prilikom intervjua dužna dostaviti potvrdu od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju (npr. da osoba nije pod mjerom samoizolacije, da nije trudna i sl.).

Rezultati javnog poziva: oglasna ploča u Hrvatskom institutu za migracije i integracije.

Način podnošenja prijave:

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:
 
HRVATSKI INSTITUT ZA MIGRACIJE I INTEGRACIJE, Ilica 259, 10000 Zagreb

Rok za dostavu prijava je: 25. studenog 2022. godine
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem/telefonski  i/ili sms porukom.
 

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.Poslodavac
Poslodavac:  HRVATSKI INSTITUT ZA MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Kontakt broj: 099 647 2930

 • osobni dolazak: Ilica 259, 10000 Zagreb
 • pisana zamolba: Ilica 259, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail adresa: zazeli.himi@gmail.com

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ili mobitela.

Pogodnosti
 • Djelomična naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola, Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.