Spremač / spremačica

Br. oglasa: 900686490
Na neodređeno

Spremač / spremačica

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Rijeka, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova:

  • održavanje čistoće svih prostorija KBC-a Rijeka i to: podova, zidova, prozora, vrata, namještaja, sanitarnih čvorova, zatim opreme, pribora, vozila KBC-a Rijeka, i dr., prema utvrđenoj dinamici i rasporedu čišćenja i dezinfekcije, prema utvrđenim protokolima, i prema posebnim potrebama
  • održavanje čistoće vanjskog prostora KBC-a Rijeka po potrebi
  • sudjelovanje u transportu hrane, otpada i drugog materijala po potrebi
  • dužnost korištenja propisane radno zaštitnu opreme
  • briga o zaduženoj opremi i sredstvima, posebno o racionalnoj upotrebi sredstava za čišćenje i dezinfekciju
  • po potrebi vođenje evidencije o obavljenom poslu po potrebi
  • obavljanje ostalih poslova iz djelokruga svoga rada i po uputi nadređenih

 
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/21-03/22, urbroj: 534-04-1-1/8-21-121 od 21. listopada 2021. godine i Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 12. siječnja 2021. godine i raspisuje se;

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Spremačice          -  10  izvršitelja   

Uvjeti:

                - NSS, završena osnovna škola


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe o stečenom obrazovanju
- potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu)
- potvrdu o državljanstvu    

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja  u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.                                                                                                                                                                                                             
 
 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Osnovna škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.