Serviser na održavanju plovila m / ž

Br. oglasa: 945774833
Na određeno

Serviser na održavanju plovila m / ž

NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o.
Komiža, Hrvatska
Opis posla

OPIS POSLOVA:

- Obavljanje svih pripremnih administrativnih i operativnih aktivnosti vezanih uz izvlačenje,
  održavanje, servisiranje, porinuće i osiguranje broda tijekom pružanja usluga,
- Stručno i odgovorno upravljanje radnim strojevima, opremom i uređajima (osigurana dodatna obuka radnika),
- Redovno provođenje, periodične kontrole i nadzor nad primjenom svih mjera za zaštitu od požara,
  zaštite okoliša i prirode
- Prijem i obrada narudžbi za pružanje usluga, dostava izvješća o realizaciji,
- Postupanje u hitnim intervencijama iz djelokruga rada u koordinacji sa Voditeljem komunalnih i
  servisnih djelatnosti i Voditeljem nautičkog turizma,
- Pravovremeno informiranje o utvrđenim nedostacima, propustima, nepravilnostima rada i
  nedopuštenim postupcima korisnika usluga na istezalištu,
- Kontrola uređaja i opreme za rad (tehnička ispravnost, vođenje evidencije o rokovima za
  prolongiranje atesta i certifikata i sl.)
- Odgovornost za pravovremene narudžbe rezervnih i potrošnih dijelova,
- Odgovornost za provođenje mjera sigurnosti rada, predlaganje mjera za poboljšanje učinkovitosti,
  sigurnosti i zaštite,
........................

UVJETI:
- KV, SSS, VŠS,
- Stručna osposobljenost za rukovanje radnim strojevima i opremom (ukoliko kandidat nema
  stručnu osposobljenost Poslodavac će osigurati dodatnu obuku radnika)
- Stručna osposobljenost za vozača B kategorije,
- Odlično poznavanje procesa rada i postupaka u održavanju plovila (poželjno)
- Odlično poznavanje brodskih dijela, konstrukcije, materijala, zaštitnih sredstava (poželjno)
- Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (poželjno)
- Opća zdravstvena sposobnost (utvrđuje se  prije zasnivanja radnog odnosa sa izabranim kandidatom)

OSTALO:

Radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci uz probni rok u trajanju 3 mjeseca). Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Osigurana iznadprosječna primanja (min. 7.000,00 kn neto)

Prednost imaju osobe sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima. 

POTREBNO PRILOŽITI:

Kratki životopis,  Preslik osobne iskaznice,  Dokaz o stručnoj spremi,  Preslik vozačke dozvole, Potvrde o stručnoj osposobljenosti za upravljanje radnim strojevima (dodatno dostaviti  ukoliko ih  kandidat  posjeduje), Uvjerenje o nekažnjavanju

OSTALE UPUTE:

Na Javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz navedenog zakona, a koji su dostupni i na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj, smatra se da je dana i privola za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj i/ili ne prihvatiti niti jednu od dostavljenih ponuda.Kontakt email: info@nautica-komiza.com

Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvola B

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.