Laborant / laborantica

Br. oglasa: 235486763
Na određeno

Laborant / laborantica

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.
Donji Miholjac, Hrvatska
Opis posla

Opis posla : svakodnevno uzima uzorke sirove vode i vode  za piće prema Planu uzorkovanja, sudjeluje u radu HACCP tima,  odgovoran je za točno i redovno vođenje podataka kemijskih i mikrobioloških analiza,svakodnevno dostavlja izvršene analize sirove vode i vode za piće rukovoditelju vodovoda i odvodnje na uvid, odgovoran je za ekonomičnost rada u laboratoriju tj. o potrošnji kemikalija, vodi dokumentaciju prema HACCP standardima koja se odnosi na kemijski i mikrobiološki laboratoriji, prema potrebi radi u laboratoriju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Uz prijavu je potrebno priložiti : životopis, presliku svjedodžbe ili diplome o završenom studiju ili stečenoj stručnoj spremi (SSS kemijska škola ili VŠS kemijska, biokemijsko ili tehnološko usmjerenja), dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od HZMO ).

NAPOMENA: kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozivani na razgovor. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvola B

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.