Stručni savjetnik / savjetnica za potrebe službe za računovodstvo

Br. oglasa: 948220498
Na neodređeno

Stručni savjetnik / savjetnica za potrebe službe za računovodstvo

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Rijeka, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova:

 • izvršavanje poslova i koordiniranje poslovima koji su mu dodijeljeni
 • sudjelovanje u realizaciji dnevnog programa rada
 • suradnja s klinikama / zavodima, drugim službama i drugim subjektima po pitanjima iz djelokruga rada, a u  cilju rješavanja problema i unaprjeđenja posla
 • sudjelovanje u izradi različitih izvještaja po zahtjevima nadređenih
 • sudjelovanje u kompletnom poslu Odjela
 • sudjelovanje u izradi faktura
 • sudjelovanje u naplati participacije i privatnih računa
 • sudjelovanje u prikupljanju faktura, medicinske dokumentacije i slanju na HZZO
 • vršenje prijava stranih državljana na CEZIH
 • sudjelovanje u rješavanju reklamacija od strane HZZO-a

 
 
Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružić, dr.med., od 29. prosinca 2021. godine, te suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-1/21-03/22, urbroj: 543-04-1-2/4-21-92 od 23. srpnja 2021. godine, klasa: 100-1/21-03/22, urbroj: 543-04-1-1/2-21-141 od 20. prosinca 2021. godine, raspisuje se:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Stručni savjetnik za potrebe Službe za računovodstvo        - 2 izvršitelja
 
Uvjeti:

- VSS
- mag.oec., dipl.oec., univ.spec.oec.
- jedna (1) godine radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolbu i životopis
- presliku Diplome o stečenom stručnom nazivu
- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
- potvrdu o državljanstvu
 
Od kandidata se očekuje:

- aktivno poznavanje rada u Windows office alatima
- odlične analitičke sposobnosti
- spremnost na kontinuirano usavršavanje
- komunikativnost, proaktivnost i odgovornost
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja  u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.                                                                                                                                                       
 
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Jezici Engleski

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.