Radno mjesto iii vrste - stručni / a referent / ica

Br. oglasa: 245926764
Na neodređeno

Radno mjesto iii vrste - stručni / a referent / ica

Medicinski fakultet
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Radno mjesto III. vrste – stručni referent (m/ž) s radnim mjestom u ŠNZ „Andrija Štampar“ za potrebe Katedre za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca – 1 izvršitelj.

Uvjeti:
•Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine,
•Poznavanje rada na osobnom računalu,
•Poznavanje engleskog jezika,
•Komunikacijske vještine na hrvatskom jeziku.

Uz prijavu pristupnici trebaju priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice ili izvadak iz aplikacije e-građani,
– presliku potvrde/svjedodžbe o završenom školovanju,
– ostalu dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja (preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole, potvrde o završenim tečajevima).
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj dostaviti dokumentaciju prema zakonu koji uređuje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, odnosno pozvati se na to pravo prema drugim propisima i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Nepravovremene, nepotpune i nepotpisane ponude, odnosno ponude bez preslika te bez traženih dokumenata neće se uzimati u obzir.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi Medicinskog fakulteta te se ne vraćaju pristupnicima.
Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, s naznakom: „Za natječaj-ne otvaraj''
Odluka o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.