Dragovoljno vojno osposobljavanje (m / ž)

Dragovoljno vojno osposobljavanje (m/ž)

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OS RH) od 2008. godine, u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju i Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

 

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

 

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života, ako ispunjava slijedeće uvjete: da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci
da nije odslužio vojni rok
da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje moguće su tijekom cijele godine podnošenjem zahtjeva u Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

 

Kandidate koji zadovolje propisane uvjete, Područni odsjek za poslove obrane poziva na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja koji se provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu KB Dubrava u Zagrebu i u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

Zdravstvenu sposobnost kandidata utvrđuju specijalisti medicine rada, a sve u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Nakon provedenih zdravstvenih pregleda izvršit će se konačni odabir, a odabranim kandidatima, Područni odsjek za poslove obrane uručit će poziv za dragovoljno služenje vojnog roka.

Obuka ročnika (temeljna) traje u pravilu 40 radnih dana i provodi se u Požegi.Po uspješnom završetku programa obuke dragovoljnog vojnog osposobljavanja, kandidati/kandidatkinje mogu se javiti na javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu koji raspisuje Ministarstvo obrane. Kandidati/kandidatkinje koji prođu odabirni postupak potpisuju Ugovor o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine kojim stječu status djelatne vojne osobe.

Primanje u djelatnu vojnu službu provodi se sukladno potrebama OS RH, kao i Godišnjem planu za prijam u OS RH, te nije izravno vezano uz program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, odnosno, navedenim programom i završetkom obuke ne stječe se automatski obveza OS RH za primanje završenih ročnika u djelatnu vojnu službu.

Detaljne informacije o provedbi programa Dragovoljnog vojnog osposobljavanja mogu se dobiti u Područnom odjelima i odsjecima za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata te u Službi za poslove obrane MORH-a na br. tel 01/4567-867, 01/4861-415.
Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.