Vijesti za poslodavce

Ovrha – zakon, postupci, plaća

author
Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici.

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici.

Postupak ovrhe pokreće ovrhovoditelj prijedlogom ili po službenoj dužnosti (kada je to određeno zakonom) na temelju:

  • ovršne isprave (podnosi se sudu)
  • vjerodostojne isprave (podnosi se javnom bilježniku).

Zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona dovele su do pitanja hoće li doći do rasterećenja poslodavaca od dužnosti provedbe ovrhe na plaći. Predviđalo se da će već 2022. godine ukinuti ovrha na plaći, no isto je preneseno na sljedeću godinu, čime je i dalje ostalo uteg poslodavcima i njihovim računovodstvima.

Ovrha na novčanim sredstvima

Većinu ovrha, prema trenutnom sustavu, provodi FINA (Financijska agencija), ali i HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) te poslodavci, koji već dugo vremena negoduju zbog te obaveze, ističući kako im to predstavlja veliki administrativni teret, dok isto kažu i u HZMO-u.

Kada je poslodavac dužan provesti ovrhu na plaći?

Ovrha na plaću jest postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isparava kojega provode poslodavci na plaćama radnika.

Poslodavac ovrhu na plaći i drugim primanjima provodi na temelju; pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja o ovrsi ili privatne isprave dužnika (zapljena).

Poslodavac kod provođenja ovrhe na plaći prikuplja Izjave (suglasnosti) o zapljeni po pristanku dužnika, koje su potvrđene kod javnog bilježnika i bez njih se gotovo niti jedan kredit ne odobrava u bankama. Takva isprava ima svojstvo ovršne isprave, prema kojoj poslodavac mora postupiti, odnosno sukladno čl. 202. Ovršnog zakona, dok je glavnina ovrhe koju poslodavac provodi na plaći (uplaćene putem bankovnog računa) upravo te prirode.

Ograničenja provedbe ovrhe na plaći u 2023. godini

Ograničenje do kojega se u pojedinoj kalendarskog godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima ovise o objavljenoj prosječnoj plaći iz prethodne godine, u neto iznosu.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome kod pravnih osoba RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine iznosila je 7.583HRK (Nar. nov., br. 125/22). Budući da je 1.1.2023. euro postao službenom valutom i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, relevantan iznos za provedbu ovrhe u 2023. godini je €1.006,44.

Izuzeti iznosi u odnosu na primanja te uvjet

Kada je neto plaća radnika jednaka ili veća od €1.006,44, od ovrhe su izuzeti iznosi:

  • €251,61 ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 1.006,44),
  • €503,22 ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 1.006,44),
  • €670,96 ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 1.006,44).

Kada je neto plaća radnika manja od €1.006,44, od ovrhe su izuzeti iznosi:

  • 1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta,
  • 1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
  • 3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od €670,96 ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.

Što ne spada pod ovrhu?

Nije sva imovina podložna ovrsi. Ovrha se ne može provesti na primanjima na osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete zbog narušavanja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknada štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja. Također, od ovrhe su izuzete invalidnine, naknade socijalne skrbi i one koju primaju privremeno nezaposleni, zatim dječji doplatak, rodiljne i roditeljske potpore te stipendije i pomoći učenicima i studentima. Od ovrha su zaštićene i naknade za rad osuđenika, primanja po osnovi odličja i priznanja te ostala primanja po posebnim propisima.

Zaštićeni račun

Ukoliko imamo primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe potrebno je Fini odmah predati zahtjev za otvaranje zaštićenog računa, tzv. račun 35. Oni koji imaju sredstva u više banaka za svaku banku trebaju ispuniti zasebni obrazac. Riječ je o računu na koji se uplaćuju samo sredstva izuzeta od ovrhe. Nije ga moguće otvoriti unaprijed već tek nakon što je FINA zaprimila rješenje o ovrsi. Važno je znati da tim novcem možemo raspolagati bez ograničenja i da banke ne naplaćuju naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje zaštićenog računa. Kada prestanu razlozi za postojanje posebnog računa Fini trebamo podnijeti zahtjev za njegovo zatvaranje, a FINA će isto naložiti banci.

#ovrha#posao#poslovi#pickjobs#stopostoposao#hzz#zavodzazaposljavanje

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.